Napisz pytania w czasie present continuous a następnie na nie odpowiedz

Pobierz

Uzupełnij tekst czasownikami w czasie Present Continuous.. Pytania w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator.. Lekcja 9.. 2 .Past Continuous, czyli czas przeszły ciągły, to czas, którego używamy do opisywania niezakończonych czynności z przeszłości, które trwały przez dłuższy czas.. Wykorzystaj wyrazy (Your mum, dad, sister, brother, best .Następnie uzupełnij zdania używając czasowników w nawiasach wstawiając je w czasie Present Continuous (twierdzenia).. A oto przykładowe pytania szczegółowe w Present Continuous.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.Uzupełnij pytania w czasie present continuous Zastosuj podane czasowniki.Następnie napisz krótkie odpowiedzi.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: uzupełnij pytania wyrazami z ramki w czasie present continuous luba bresent simple następnie napisz krótkie odpowiedzipytania w Present Simple.. John \ whatery interesting movieNapisz pytania w odpowiednim czasie (Present Simple lub Present Continuous).. Wyjątkiem są pytania o podmiot (o nich trochę niżej).Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. I will be working tomorrow at 9 a.m.Ułuż i napisz w zeszycie pytania w czasie present continuous.Potem dopisz krótkie odpowiedzi twierdzące lub przeczące Str 17zad2 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 27.9.2017 (15:19) - przydatność: 45% - głosów: 20Uzupełnij pytania czasownikami we właściwej formie czasu PRESENT CONTINUOUS..

Na pytania w czasie Present Continuous można odpowiedzieć krótkimi odpowiedziami.

W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.. Aby zadać pytanie w czasie przeszłym, korzystamy z czasownika posiłkowego did.W razie trudności - napisz.. → twierdząco: Yes, I am; Yes, you are; Yes, she (he, it) is; Yes, we are; Yes, you are; Yes, they are → lub przecząco: No, I am not / I'm notMigoe, standardowym pytaniem do zdania jest pytanie rozpoczynające się od CZY, czyli takie na które można odpowiedzieć tylko TAK lub NIE, np. twierdzenie - Dziecko śpi w łóżku.. Czy ty uczysz się angielskiego od dawna?. Jak widzicie, użyłam formy czasownika buy z drugiej kolumny.. Następnie napisz krutkie odpowiedzi, 1 _____Amy_____ to school?. Pytanie.. Przypominamy sobie czas Present Continuous, był w klasie czwartej Lekcja do obejrzenia na You Tube, od tego zaczynamy .. Wann beginnt der Frühling?W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where") na początku pytania.. / Nie, nie uczę się.Future Continuous: konstrukcja zdania twierdzącego.. Słowo to nie ma tutaj swojego znaczenia, pełni rolę wyłączne pomocniczą.. Podobnie jak w czasie Future Simple, do tworzenia zdań w czasie przyszłym ciągłym używamy will.. Zdanie twierdzące.. 1) _____Gemma_____(wave) to the ice cream seller?Uzupełnij pytania czasownikami we własciwej formie czasu present continuous.następnie napisz krótkie odpowiedzi.1)_____Gemma ____(wave) to the ice cream seller?.

Podobnie jak w czasie Present Continuous, do ...Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Cel: Potrafię stosować czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości.. 4.Odpowiedz na pytania.. Daty zapisz słownie.. - On nigdy nie pije kawy.. Zbuduj z podanych słów/ wyrażeń zdania przeczące w czasie Present Continuous-podręcznik str. 41 ćw.. - 30.03.2020 (poniedziałek) .. Następnie napisz krótkie odpowiedzi.. pytanie - Czy dziecko śpi w łóżku?. Zastosuj czasowniki z ramki.. To są ogólne pytania.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 5, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. W T O R E K J.ANGIELSKI ćwiczenia WF (10-15 minut) Spotkanie online A) Temat: We're meeting at six o'clock.. Czy Adam czyta ciekawą książkę?Pytania szczegółowe w Present Continuous, jak w każdym innym czasie, zaczynają się od tzw. Wh-pronouns: what - co.. W trzeciej osobie pojawia się końcówka -s i otrzymujemy does.. Uwaga: w trzeciej osobie w pytaniu nie dodajemy końcówki -s do czasownika głównego - otrzymuje ją operator.. I zazwyczaj w poleceniach takich słowo w łóżku jest podkreślone, żeby wiadomo .Pytania i odpowiedzi w czasie Present Continuous.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-11-27 13:35:01. osoba + czasownik "to be" + czasownik w formie z "-ing" + reszta zdania, np. She is reading a newspaper now..

Następnie napisz krótkie odpowiedzi.

Wzór: Zaimek pytający + am/are/is + osoba + Ving + reszta zdania + ?. Na dzisiejszych zajęciach przypomnimy sobie jak konstruować zdania twierdzące, przeczące i pytania w Proszę czekać.. 0 ocen | na tak 0%.Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Uzupełnij pytania w czasie present continuous.. Tak, uczę się.. why - dlaczego.. Jego konstrukcja jest podobna do konstrukcji czasu Present Continuous, a używamy go najczęściej razem z czasem Past Simple.. W przypadku pytań ogólnych - takich, na które odpowiadamy tak lub nie, pytania będą się zaczynały od am, is lub are, .Teraz spójrzmy na jeden z czasowników nieregularnych, niech będzie to buy (kupować): I bought a new car last week.. Jeśli masz w poleceniu napisać pytania szczegółowe bądź też zapytać o podkreśloną część w zdaniu, wtedy powinnaś zadać pytanie: Gdzie śpi dziecko?. Szyk pytania się nie zmienia.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie- podręcznik str. 41 ćw.. Po will dodajmy be a następnie czasownik z końcówką -ing.. Adam czyta ciekawą książkę.. Liczba pojedynczaNapisz pytania i odpowiedzi w czasie present continuous.. Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator).. Zdania zapisz w zeszycie-podręcznik str. 41 ćw.. Pytania w czasie Present Simple tworzymy poprzez umieszczenie operatora do/does na początku zdania..

Następnie napisz krótkie odpowiedzi .

- podpisanie układu Sikorski-Majski ….. - utworzenie Armii Polskiej generała Andersa w ZSRSA ) uzupełnij pytania czasownika we właściwej formie czasu present continuous..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt