Charakterystyka flory i fauny morza bałtyckiego

Pobierz

Typowe morze słonawe, o zrównoważonych wpływach oceanu i kontynentu.. Fauna i flora ma charakter mieszany.. Podczas prezentacji uczniowie poznają charakterystykę Morza Bałtyckiego, warunki fizyczno - chemiczne oraz faunę i florę.. 2010-02-15 16:02:15 stolica morza bałtyckiego jest 2010-09-14 19:34:02 Charakterystyka Morza Bałtyckiego .. glony wielokomórkowe.. Morze Bałtyckie to położone wewnątrz kontynentu europejskiego stosunkowo niewielkie morze, którego powierzchnia sięga prawie 400 km², a zlewisko obejmujące obszar ponad 1,5 mln km².Morze Bałtyckie, Bałtyk (łac.balteus - pas) - morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie.Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały Bełt, Wielki Bełt, Kattegat, Skagerrak oraz Limfjorden).Za zachodnią granicę Bałtyku Właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18-20 m od .Pobierz "Prezentacja: SPECYFIKA MORZA-FAUNA I FLORA .pdf" Hewelianum_SPECYFIKA-MORZA-FAUNA-I-FLORA-W.pdf - Pobrano 187 razy - 2 MB.. Ssak morski zaliczany do rodziny morświnów z rzędu waleni zamieszkujący przybrzeżne wody północnego Oceanu Atlantyckiego, Oceanu Spokojnego, Morze Śródziemne, Morze Północne oraz Bałtyk.. Fauna i flora Morza Bałtyckiego.. Zwierzęta żyjące w Morzu Bałtyckim stanowią cały przekrój gatunkowy..

Prezentacja fauny i flory nadmorskiej 2.

Prądy chłodniejsze nie wpływają na liczebność ryb.. Fauna Morza Bałtyckiego to mieszanka gatunków morskich oraz słodkowodnych.BAŁTYK: 1.. Projekt pn. "WebBaltica - Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim", jest realizowany przez .W bałtyckich wodach występują też liczne gatunki glonów i innych roślin bardzo potrzebnych, nie tylko dla utrzymania prawidłowej flory morza, ale również służących jako pożywienie dla zwierząt.. Faunę Bałtyku reprezentują foki szare, morświny, foki obrączkowane, śledzie, szproty, makrele, dorsze, sandacze, łososie, węgorze, płastugi, głowaczowate (m.in. kur rogacz) małże, skorupiaki, wieloszczety oraz jamochłony.Flora Bałtyku.. Mieszkańcy państw są producentami ogromnej ilości zanieczyszczeń, które w postaci ścieków, spływu rzecznego lub drogą powietrzną trafiają do morza.Morze Bałtyckie jest różnorodnie ukształtowane pod względem morfologicznym.. 1,225 wizyt.. o sałata morska.. Należy ono do najpłytszych i najmniejszych mórz na Ziemi.. Do Morza Bałtyckiego wpływa około 250 rzek, między innymi dwie największe rzeki Polski - Wisła i Odra.. W Cieśninach Duńskich zasolenie Morza Bałtyckiego wynosi 20-30 g/l.. Podczas prezentacji wprowadzane są podstawowe pojęcia ekologiczne.Fauna i flora Morza Bałtyckiego +1 głos.. Fauna i flora jest dość bogata..

* ginięcie fauny i flory morza * maleje liczba łowisk i połowów.

Choć fauna i flora Bałtyku nie jest tak rozwinięta, to stanowi wielki potencjał dla uprawiania żeglarstwa, rekreacji oraz rybołówstwa.Taki stan wynika przede wszystkim z faktu, że jest to morze młode, niezbyt zasolone, o piaszczystym podłożu.. Fauna Bałtyku.W morzu żyją m.in.: foka szara, foka obrączkowana, morświny oraz dorsze, śledzie, płastugi, szproty, makrele, łososie, węgorze, głowaczowate (m.in. kur rogacz, będący reliktem arktycznym), a także małże, skorupiaki (m.in. kiełż Pantoporeia femorata - relikt arktyczny) oraz wieloszczety i jamochłony (m.in. chełbia modra).. Posty umieszczał Bartek DolnyW środkowej części Bałtyku nie przekracza natomiast 10 g soli/l.. W naszych wodach spotykamy znacznie mniej gatunków niż w sąsiednim Morzu Północnym.Nasz obszar tematyczny to: "Skarby Bałtyku", a tematem naszego projektu była: "Flora i fauna Bałtyku".. Glony wielokomórkowe występują na płytkich wodach Bałtyku (do 30 m).. 5 J. Michalak, Zatopienia amunicji chemicznej, poradnik dla załóg i kutrów rybackich.Fauna Morza Bałtyckiego• Morświn ..

Na koniec porozmawiamy o niektórych gatunkach flory i fauny.

* utrata możliwości uprawiania turystyki i walorów zdrowotnych.. Wśród ryb morskich są m.in.: dorsz atlantycki, śledź atlantycki, łosoś bałtycki, morszczuk europejski, szprot, .Kattegat i Skagerrak.. Okres Litoryna (4 tys. lat p.n.e.) Bałtyk w słabej łączności z Atlantykiem.. "Zamknięcie" tak dużej ilości amunicji, w stosunkowo niewielkim morzu, może stanowić zagrożenie dla flory i fauny środowiska morskiego oraz życia i zdrowia ludzi mieszkających w pobliżu Morza Bałtyckiego.. Morfologia dna Morza Bałtyckiego jest bardzo zróżnicowana.Na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego (1 721 233 km2) leży 9 wysoko rozwiniętych rolniczo i uprzemysłowionych państw, których mieszkańcami jest 80 milionów osób.. klifowe - wysoki brzeg stale jest podcinany przez fale morskie, co powoduje cofanie się .Morze Bałtyckie pomimo, że nie należy do grupy największych na świecie, zajmuje naczelne miejsce wśród najsilniej zanieczyszczonych akwenów wodnych na naszej planecie.. Bałtyk.. Morze Bałtyckie jest usytuowane w wysokich szerokościach geograficznych i jedną z charakterystycznych jego cech jest zlodzenie.. Bałtyckie Jezioro Zaporowe (Lodowe) Okres występowania: 14 000 -10 400 lat BP Powstało na przedpolu szybko cofającego się lodowca skandynawskiego - zawierało słodką wodę.Poziom wody był znacznie niższy od Współczesnego (o ponad 30 metrów) oraz od występującegow Morzu Północnym(wynikałoto z faktu, że znaczne ilości wody dalej jeszcze były .morzem półsłonym..

Nad jego brzegami jest 60 dużych miast.Pomozecie plis , opis morza Bałtyckiego.

o morszczyn piłkowany.. Jego powierzchnia wynosi 415 266 km 2, średnia głębokość 55 m a objętość 21 721 km 3.. Wyjątkowym zjawiskiem są archipelagi wysp, archipelag nieopodal Sztokholmu liczy ponad 25 000 wysepek.. Glony to te, które rosną najbardziej na północy, gdzie klimat jest cieplejszy i bardziej umiarkowany.. Oprócz typowo zdrowotnych skutków, warto wspomnieć o zmniejszeniu walorów estetycznych morza.. referat; fauna; flora; morze-bałtyckie; zadanie dodane 25 października 2010 w Geografia przez użytkownika paulinka20000 (-1,610) [Szkoła średnia] edycja 25 października 2010 przez użytkownika -KaI-Nad Morzem Bałtyckim występuje 5 różnych rodzajów wybrzeża: mierzejowo‑zalewowe - fale i prądy morskie usypują długie, piaszczyste wały (mierzeje mierzeje), które odcinają zatoki, zalewy i jeziora przybrzeżne od otwartego morza; ten typ spotykać można nad południowym Bałtykiem;.. o listownica.. Zwykle takie gatunki jak między innymi tuńczyk, makrela, jorge, sola.Fauna Morza Bałtyckiego jest mieszanką gatunk ów morskich i słodkowodnych.. Typowe morze"Fauna i flora Bałtyku" obejmuje 30-minutową prezentacją multimedialną oraz 30-minutowe zajęcia w laboratorium z użyciem binokularów i lup.. Taki stan wynika przede wszystkim z faktu, że jest to morze młode, niezbyt zasolone, o piaszczystym podłożu.Morze Bałtyckie - flora i fauna.. Osiąga długość ciała do 180 cm, ciężar ciała do 70 kg.Morze Bałtyckie jest szelfowym, śródlądowym zbiornikiem wodnym.. 5.ZANIECZYSZCZENIA Źródła zanieczyszczeń Bałtyku: · rzeki przynoszące zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe · ścieki komunalne i przemysłowe .Powstanie Morza Bałtyckiego ocenia się na ok. 3000 lat temu, co miało ścisły związek z lądolodem skandynawskim.. Flora tego terenu składa się głównie z zielenic, brunatnic oraz trawy morskiej.. Oto charakterystyka każdego etapu powstawania Bałtyku: Bałtyckie jezioro zaporoweTworzenie się Morza Bałtyckiego Okres Charakterystyka Okres współczesny (Mya i Macoma) Bałtyk w słabej łączności z Atlantykiem.. Średnie zasolenie wynosi ok. 7 ‰ (promili).. Między innym; Brodźcakrwawodziobego , czaple, mewy pospolite, mewy srebrzyste i skowronki polne czy Szuwar .Flora i fauna.. Bałtyk nie należy do mórz bogatych w życie roślinne i zwierzęce.. Na nadmorskich łąkach spotkać można wiele gatunków roślin i małych bezkręgowców.. Występują tu zarówno wybrzeża naturalne, gdzie dominują rodzime gatunki flory i fauny, jak i antropogeniczne.. Możemy wyodrębnić cztery fazy powstawania morza: bałtyckie jezioro zaporowe, morze yoldiowe, jezioro ancylusowe, morze litorynowe.. Choć mieszka i żyje tu tak wiele gatunków flory i fauny to jednak może być ich coraz mniej ze względu na zanieczyszczenia.1.. Po omówieniu roślin i zwierząt Morza Bałtyckiego wykonaliśmy grę dydaktyczną, którą będzie wykorzystana na zajęciach świetlicowych.. Flora i fauna Morza Bałtyckiego Życie w Bałtyku jest ubogie.. Dla porównania średnie zasolenie wody morskiej na świecie wynosi około 39 g/l.. o morszczyn pęcherzykowaty.. Morze Bałtyckie jest morzem: śródlądowym, mało zasolonym (1-10%), częściowo zlodzonym, bogatym w różne gatunki ryb, silnie zanieczyszczonym, zasobnym w surowce mineralne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt