Sprawozdanie komisji rewizyjnej koła pzw wzór

Pobierz

Regulamin Komisji Rewizyjnej.. sprawy : Realizacji kalendarza imprez sportowych , Organizacji wycieczki na połów ryb w Bałtyku.. SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Koła za 2020 rok Komisja Rewizyjna Koła …………………….………………………….. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.1 day ago1 day agoKoło Miejskie PZW w Kołobrzegu.. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Koła WZÓR PROTOKÓŁ Komisji Mandatowej Wybranej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Koła nr …………………………………………………………………………… Numer, nazwa koła i miejscowość Komisja mandatowa w składzie: 1.7.. W DNIU 01.12.2012R.. odbył w omawianym okresie 11 posiedzeń, a przedmiotem obrad były.. Z-ca Przewodniczącego ………………………………………….. Karta zgłoszenia zawodów wędkarskich EXCEL PDF Porozumienie Polsko - NiemieckieWzór PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA PZW ………………………………… Otwarcie zebrania.. SPRAWY ORGANIZACYJNE.. Członkowie ………………………………………….. Na podstawie § 55 pkt.. Dokumenty Komisji Rewizyjnej.. Protokół z przeprowadzonej kontroli opłacania składek członkowskich ogólnozwiązkowych przez władze i organy Koła PZW WORD PDF 43.. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.. zadzwoń do nas: 693-592-048 napisz do nas: .. Karty rejestracyjne.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2020, rok 2021 i okres mijającej kadencji.5.. Dokumenty Komisji Rewizyjnej..

1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 15 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Koła PZW ……………............................................. zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z działalności w 20 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podstawowe wzory dokumentów.

Protokół Komisji Mandatowej stwierdzający zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków, 16.. Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, że: 1.. Tweety na temat @pzworgpl.. Zatwierdzenie porządku obrad.. w miejscowości ……………….w dniu……………………….przez Zespół Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZW z Wrocławia ( w oparciu o §49 pkt.3 Reg.. 20 …… r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za 20 …… rok §1.. Zarząd Koła .. Uchwały KR.. Koło Miejskie PZW w Kołobrzegu.. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ .. W załączeniu znajdziecie wzór protkołu z Zebrania wraz z listą obecności i uchwałami w wersji [PDF] oraz [DOC].. "WZÓR" PROTOKÓŁU Komisji Rewizyjnej Koła PZW / nazwa/.. z kontroli przeprowadzonej w kole PZW nr …….. w miejscowości ……………… w dniu .. Komisja Rewizyjna Koła w składzie:Harasim Marek -prezes koła, Klejna Urszula - skarbnik koła.. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła PZW.. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła PZW.. Druki do prowadzenia inwestycji..

Pobierz pliki: Protokol_uchwaly_lista_Walnego_Zebrania_Komisji.docSprawozdanie komisji uchwał i wniosków, Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków, Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Koła WZÓR PROTOKÓŁ Komisji Mandatowej Wybranej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Koła nr …………………………………………………………………………… Numer, nazwa koła i miejscowość1 day agoSprawozdanie komisji uchwał i wniosków, 15.

Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2021 r. 10.. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.. 1) Kampania sprawozdawczo - wyborcza w kołach Okręgu Gdańskiego będzie przebiegać w terminie od 15 września 2021 r. do 31 listopada 2021 r. Sprawozdania z działalności kół za kadencję należy przedłożyć za okres od 01 stycznia 2017 r. do .Komisja po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu Koła, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, oraz po omówieniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu członków Koła, przedstawia projekty następujących uchwał w sprawie:Sprawozdanie z działalności i plan pracy Zarządu Koła PZW.. Logowanie..

1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 15 marca 2017 r.Protokół zawodów w kole/klubie: Sprawozdanie komisji rewizyjnej koła: Sprawozdanie komisji rewizyjnej koła: Wniosek o nadanie odznaczenia PZW (druki należy wydrukować dwustronnie i złożyć w formacie A5) Wniosek o medal opolski (druki należy wydrukować dwustronnie i złożyć w formacie A5) Wniosek o wydanie karty ewidencyjnej członka PZWProtokół - Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego jednostkowe / zbiorcze TUTAJ TUTAJ 42.

Opinia do preliminarzy.PROTOKÓŁ KONTROLI Komisji Rewizyjnej Koła PZW oraz Zarządu Koła PZW nr………………….. wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu ………………………….. ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący ………………………………………….. NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE .. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.. Komisja rewizyjna koła wybiera spośród siebie przewodniczącego,wiceprzewodniczącego i sekretarza.. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW Nr …….. z dnia ………………………….. Plan posiedzeń OKR w 1. półroczu 2022 roku.. Sekretarz …………………………………………..

Komisja rewizyjna w składzie: Przewodniczący - Mariusz Chrzanowski ...WZÓR REZERWACJI TERENU NA ZAWODY W KOŁACH , WZÓR REZERWACJI TERENU NA ZAWODY W KOŁACH W PLIKU EXCEL LISTA WYGRANYCH NAGRÓD WZÓR (EDYTOWALNY) ROCZNY TERMINARZ ZAWODÓW W KOLE Oświadczenie członka PZW Komisja Rewizyjna: sprawozdanie kontroli komisji rewizyjnej protokół kontroli SSR protokół kontroli OKR upoważnienie PZWIstnieje także możliwość wykonania 2 egzemplarzy dokumentów z Walnego Zebrania i wtedy 1 zostaje zarchiwizowany przez preyzdium komisji, a drugi trafia do Biura Związku.

W dniu ……………….WZÓR (pieczęć koła) UCHWAŁA NR .. / 20……..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt