Cztery charakterystyczne cechy komiksu jako formy wypowiedzi

Pobierz

Wypowiedzi narratora - Wykonałeś zadanie?. Na następnym slajdzie zobaczysz wzorcowo wykonany słowniczek.. Dźwięki - 2. tekst umieszczony w chmurkach; sceny znajdują się w klatkach / kadrachMniej ortodoksyjna definicja, która rozpowszechniona jest głównie w Europie za komiks uznaje opowiadanie, tworzące narrację za pomocą co najmniej dwóch kadrów z rysunkami (najczęstszą formą komiksu jest zbiór kadrów, zwany planszą).. graficzny zapis dźwięków pozasłownych; Cechy graficzne.. Zadanie 1.. Tekst jest wkomponowany w obraz.. w celu zastąpienia odgłosów i dźwięków.w celu zastąpienia odgłosów i dźwięków.4.. Wypowiedzi bohaterów - 5.. Podkreślcie te cechy, które w odniesieniu do komiksu będą zawsze prawdziwe i z których można by zbudować definicję tego medium.. Wielkie zwycięstwo Bartka w zawodach.. Jest formą skierowaną wyłącznie do młodych odbiorców.. W tym celu: • przedyskutujcie, co mogło się zdarzyć i o czym będzie opowiadać wasza historia,utwór jako komiks • wskazuje charakterystyczne cechy komiksu • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o budowie komiksu do jego odbioru • charakteryzuje komiks jako tekst kultury • odróżnia dzieło literackie od filmu i spektaklu teatralnego • rozpoznaje różne teksty kultury • wskazuje środki artystycznego wyrazutytułu jako elementu konstrukcyjnego utworu analizuje wpływ tytułu na odbiór tekstu •rozpoznaje wers, zwrotkę i refren, wskazuje rymy w wierszu odróżnia wiersz ciągły od stroficznego i rymowy od wiersza bez rymów określa wers, zwrotkę, rymy, liczbę sylab w wersie jako elementy rytmizujące wypowiedź używa funkcjonalnie Jeśli chcesz zagrać w grę, podczas której masz okazję utrwalić wiedzę na tematDo innych ważnych bohaterów komiksu należą: żona Mirmiła, Lubawa, mały Smok Miluś, czarownica Jaga i jej mąż - zbój Łamignat oraz ciamajdowaty zbójcerz Oferma..

Nagłówek po środku.Wskaż charakterystyczne cechy dziennika jako formy wypowiedzi.

Graficzne przedstawienie rzeczywistości ma zawsze charakter realistyczny.Sposoby wyrażania różnych treści w komiksie 1.. Dostosowuję zwroty do adresata, uwzględniając wzajemne relacje między nadawcą a odbiorcą.. Kadry zazwyczaj zaopatrzone są w teksty narratora (po boku) i/lub wypowiedzi postaci (w dymkach).Cechy komiksu: -duża ilość obrazków, natomiast stosunkowo mało tekstu (unika nadmiaru słów i zbędnych komentarzy) - podzielony na kadry(scenki), te zaś ułożone jeden po drugim tworzą fabułę - wypowiedzibohaterów i ich myśli ujęte są w dymkach, słowa narratora pojawiają sięCharakterystyczne cechy komiksu to: ~~~~~ * duża ilość obrazków, ilustracji, * skąpa ilość tekstu (występuje on w dwóch rodzajach: jako słowa dialogu w "chmurkach" oraz jako komentarz pisany ciągłym tekstem w ramkach lub luźno na stronie), * fabularny charakter, * odcinkowość (czytanie komiksu to jak oglądanie serialu filmowego), * duża ilość wydarzeń, * często spotykany temat przewodni - walka dobra ze złem.• Wypowiedzi bohaterów są krótkie i zwięzłeWypowiedzi bohaterów są krótkie i zwięzłe • Częste użycie tzw. wyrazówCzęste użycie tzw. wyrazów dźwiękonaśladowczych (np. trach!. Przeczytajcie uważnie trzy pary wypowiedzeń i zapisz je w zeszycie.. Cechy komiksu Komiks to forma graficzna łącząca rysunek z tekstem literackim i jest serią pojedynczych scen powiązanych ze sobą w czasie i przedstawiających pewne zdarzenia..

Stosuję trójdzielną kompozycję wypowiedzi.

Zadanie 2.1.. Zbiórka - czwartek, 12.. Bartek zwyciężył w zawodach z dużą przewagą.2.. Podkreśl cechy typowe dla komiksu jako tekstu kultury: - używanie wyrazów dźwiękonaśladowczych; - opis wyglądu bohaterów; - wypowiedzi bohaterów zapisane w dymkach; - gwiazdki nad głową symbolizujące na przykład oszołomienie bohatera po wypadku; - rozbudowane wypowiedzi bohaterów.. a) wypowiedź jest napisana językiem potocznym b)zapisy dotyczą bieżących wydarzen c)narracja prowadzona jest w pierwszej osobie d)tekst przedstawia zdarzenia z odleglej przeszłości e)układ przedstawionych wydarzeń jest chronologiczny f)tekst przedstawia zdarzenia z życia autora g)poszczególne zapisy są opatrzone datami .Dziennik jako forma wypowiedzi.. )dźwiękonaśladowczych (np. trach!. Rolę dominującą w przekazie odgrywa słowo.. 30 o Ola bardzo pomocną koleżanka.. Krzyk - 3.. Myśli bohaterów - 4. zwięzłe wypowiedzi bohaterów; przewaga dialogów; narracja budowana z wypowiedzi bohaterów; Pozajęzykowe elementy świata przedstawionego.. Stosuję zwroty grzecznościowe.. Mówienie i pisanie opowiada o przeczytanym tekście - tworzy spójne teksty w następujących formach gatunkowych: opowiadanie - III.2.1częściami wypowiedzi • wydobywa z tekstu wskazane informacje • porządkuje informacje z tekstu • odróżnia informacje ważne od drugorzędnych • hierarchizuje informacje • rozpoznaje czytany utwór jako komiks • wskazuje charakterystyczne cechy komiksu • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o budowie komiksu do jego odbiorucechy , - tworzy opowiadania związane z treścią utworu, np. na podstawie ilustracji..

Tworzenie wypowiedzi 2.

Pierwszy pasek z ich przygodami ukazał się w " Wieczorze Wybrzeża " w 1972 i zawierał części historii Złote prosię, wydanej później pod zmienionym tytułem Złoty puchar.cechy wywiadu Kształcenie literackie i kulturowe - komiks - odczytuje dialogi w dymkach, - wymienia bohaterów komiksu, - wskazuje charakterystyczne cechy komiksu, - rozpoznaje najbardziej znanych bohaterów komiksów, - podaje tytuł swojego ulubionego komiksu - czyta ze zrozumieniem komiks, - przedstawia bohaterów komiksu, - wskazuje 2-3Cechy charakterystyczne opowiadania to: forma czasu przeszłego (czas teraźniejszy, tzw. praesens historicum używany w przypadku opowiadania unaoczniającego, którego zadaniem jest uplastycznienie i urealnienie opowiadanych zdarzeń), następstwo przyczynowo-skutkowe..

Tworzenie wypowiedzi III.2.5 2.

7.charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy - I.2.4 odczytuje informacje o budowie komiksu III.. Plan pracy.. Stosuję akapity.. 1.Wykorzystując zdobyte informacje, możecie stworzyć komiks opowiadający kolejną, nieznaną dotąd przygodę Kajka i Kokosza.. Zbiórka odbędzie się we czwartek o 12.. Na poszczególnych scenach komiksowych mogą znajdować się obrazy, teksty narratora, onomatopeje i wypowiedzi postaci.Cechy Komiks: - unika nadmiaru słów i zbędnych komentarzy - operuje kadrem (co pozwala przenosić się między ogółem a szczegółem) - stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze (oddają dźwięki z sytuacji prezentowanych na rysunkach) - posiada fabularny charakter - posiada temat przewodni np. walka dobra ze złem - często występuje w odcinkach, seriachJun 9, 2020Cechy komiksu Główne cechy językowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt