Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność wiatru

Pobierz

Niszcząca siła wiatru polega na wywiewaniu drobnego materiału zwietrzelinowego lub na szlifowaniu powierzchni skał przez piasek niesiony wiatrem.. Działalność wiatru dzieli się na procesy niszczenia, przenoszenia i osadzania.. Tylko wyjątkowo silny wiatr jest w stanie oderwać drobne fragmenty kruchych skał.Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzeki w: a) górnym biegu b) środkowym biegu c) dolnym biegRzeźbotwórcza działalność wiatru planeta nowa odpowiedzi do ćwiczeniówki , macie może ?. Eol - w mitologii greckiej władca wiatrów oraz wyspy EoliiRzeźbotwórcza działalność wiatru ograniczona jest do obszarów położonych w klimacie suchym o wysokich dobowych i rocznych amplitudach temperatury powietrza.. Podobnie jak pozostałe procesy rzeźbotwórcze, także wiatr dokonuje erozji, transportu i akumulacji materiału, przy czym jest on zwykle drobny i lekki, ze względu na małą siłę nośną wiatru (nie licząc wiatrów ekstremalnych).. Procesy eoliczne zachodzą intensywnie na obszarach równinnych ubogich w roślinność.. Cofanie się wodospadu Wodospad Niagara -najbardziej znany, choć niewielki (maksymalna wysokość wynosi zaledwie 51 m), leżący naDziałalność lodowców: • niszcząca - najlepiej widoczna w Górach Skandynawskich w postaci fieldów, a na wybrzeżach fiordów • akumulacyjna - pierwszym efektem działalności jest zamaskowanie budowy przez czwartorzędowej..

VII Rzeźbotwórcza działalność wiatru.

Jak każdy czynnik egzogeniczny wpływa on na rzeźbę w trojaki sposób: v Niszczy v Transportuje materiał, który powstał na skutek procesów niszczących v Buduje - osadza materiał, który transportował.takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi.. Zastosuj naszą formę zajęć!Adres: ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa Telefon: +48 22 752 27 88-96 Email: Niagara -powstałw wyniku erozji wstecznej.. W przypadku lodowców górskich wystarczającą siłę rzeźbotwórczą posiada wyłącznie sam lód lodowcowy, czym różni się od .1.. Od momentu powstania Niagara wycofałasięjużo około11 km i wg szacunkówza około25 tysięcylat zdrenuje jezioro Erie.. Nazwa ta nawiązuje do greckiego boga wiatru - Eola.Rzeźbotwórcza działalność wiatru Ruch powietrza wywołuje w środowiskuróżnorodne skutki, pełniteżistotnąrolęrzeźbotwórczą .. Procesy będące wynikiem rzeźbotwórczej działalności lodu lodowcowego tak w lodowcach górskich jak i lądolodach noszą nazwę procesów glacjalnych.. Siła wiatru zależy od Pokrycia terenu np. roślinność ,pokrywa lodowa umożliwia oddziaływanie wiatru Wilgotności podłoża woda wiąże ziarna mineralne, co utrudnia ich przemieszczanie.Przejaw niszczącej działalności morza: I tak działalność rzeźbotwórcza- modelująca wody morskiej dotyczy zazwyczaj pasa wybrzeża, a więc pasa granicznego pomiędzy fragmentem lądowym a pasem morza, gdzie można zaobserwować wszystkie skutki zachodzących procesów tzw. brzegowych.Działalność budująca wiatru to: AKUMULACJA - osadzanie się transportowanego materiału spowodowane przez malejącą siłę wiatru lub napotykane po drodze przeszkody..

Rzeźbotwórcza działalność wiatru .

Zachęcam do oceny i .Działalność budująca wiatru to: ~~~~~ AKUMULACJA - osadzanie się transportowanego materiału spowodowane przez malejącą siłę wiatru lub napotykane po drodze przeszkody.. Wiatr może przejawiać działalność niszczącą, transportującą i budującą.. Wpierw osadzają się piaski od gruboziarnistych do coraz drobniejszych, później i najdalej od miejsc wywiewania osadzają się pyły.6.. Procesy, w którychnastępujeprzekształcanierzeźby powierzchni Ziemi przez wiatr, nazywamy PROCESAMIRzeźbotwórcza działalność wiatru.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. Warunki takie panują na obszarach pustynnych, półpustynnych, oraz skalistych.Działalność wiatru jest najbardziej intensywna tam, gdzie szata roślinna jest uboga lub nie ma jej wcale.. Wpierw osadzają się piaski od gruboziarnistych do coraz drobniejszych, później i najdalej od miejsc wywiewania osadzają się pyły.V Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich.. Serwis dla uczniów i studentów!. Jak każdy czynnik egzogeniczny wpływa on na rzeźbę w trojaki sposób: v Niszczy v Transportuje .Imię i nazwisko prowadzącego:Barbara Majerska Data: 09.01.2007 Klasa: I LO Temat lekcji: Rzeźbotwórcza działalność wiatru CELE LEKCJI: Uczeń zna: - pojęcia: erozja eoliczna (korazja), deflacja, akumulacja, erg, serir, hamada, pokrywy lessowe, grzyb skalny; - podział działalności wiatru na niszczącą, transportującą i budującą; - rodzaje wydm - rodzaje pustyń Uczeń rozumie .This feature is not available right now..

Niszcząca i budująca działalność wiatru .

Scharakteryzuj podobieństwa i różnice między barchanem i wydmą paraboliczną.. 2011-03-13 16:21:12; Opisz działalność adolfa hitlera 2013-05-19 12:49:47Rzeźbienie wiatrem - erozyjna działalność wiatru - Jaki wpływ na powierzchnię terenu może mieć długotrwałe działanie wiatru?Rzeźbienie wiatrem - erozyjna działalność .. Wiatr może przenosić i toczyć małe okruchy skalne i mineralne, jeśli tworzą one luźne skupiska.Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy działalnością eoliczną.. Omów wpływ działalności lodowca górskiego na góry.. Wynik pracy wiatru zależy od stosunku pomiędzy jego siłą a odpornością powierzchni, na którą oddziałuje.. Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy działalnością eoliczną.. Filmy.. Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Omów powstawanie mierzei.. Omów rodzaje wybrzeży morskich.. Przedstaw profil glebowy.Uczniak.COM - język polski, motywy literackie, streszczenia, matura, geografia, historia.. Aby te procesy mogły zachodzić, muszą jednak wystąpić równocześnie następujące warunki: musi wiać wystarczająco silny wiatr; skały w podłożu muszą być silnie rozdrobnione; podłoże nie może być mokre;This quiz is incomplete!.

Please try again later.Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność lodowców.

Poznaj z Nami metody i techniki prawidłowego prowadzenia lekcji!. 2011-06-09 20:11:34; Opisz działalność trzech polskich dyrygentów.. Ze względu na czas istnienia dzielimy je na: stałe - zasilanie w określonych porach roku, np. w okresie deszczowym, ale płynące cały rok.Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzeki w: a) górnym biegu b) środkowym biegu c) dolnym bieg1 RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU DZIAŁALNOŚĆ EOLICZNA Wiatr dzięki swej zdolności do unoszenia, transportu i akumulacji drobnego materiału, takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi.. Przykryta została osadami (skałami), które powstały na skutek lądolodów.. 2011-05-03 14:46:53; Opisz życie i działalność Króla Dawida ?. Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy DZIAŁALNOŚCIĄ EOLICZNĄ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt