Utwórz tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej mnogiej

Pobierz

(du gehst).. Czasami należy odrzucić samo N (przy jednosylabowych czasownikach).Utwórz tryb rozkazujący dla liczby pojedynczej i mnogiej w formie grzecznościowej w j.niemieckim-z czasownikami:kommen,malen.Przykład:np.Schwimmen.1.L.poj.-du-2.L.mn.-ihr-3.F.grz-Sie-Proszę o pomoc.. Czasami zdarza się tak, że forma trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby pojedynczej ma końcówkę -e warten (czekać) → du warte st → warte!. (Pomagajcie!). (Pijcie!). Stosowany jest do wszystkich osób, łącznie z pierwszą osobą liczby pojedynczej, choć w tym wypadku rozumiany jest jako figura retoryczna.. Question from @Natkaaa25 - Szkoła podstawowa - Język niemiecki.. Zamieniamy miejscami czasownik i zaimek osobowy "Sie" machen du machst - mach!. Utwórz tryb .Za pomocą trybu rozkazującego wyrażamy prośby, polecenia i rozkazy skierowane bezpośrednio do drugiej osoby lub do grupy osób.. (Przeczytajcie)Tryb rozkazujący - Der Imperativ Za pomocą trybu rozkazującego wyrażamy prośbę, rozkaz lub polecenie.. Formy trybu rozkazującego tworzymy w następujących osobach: • druga osoba liczby pojedynczej "du": Formę tą tworzymy odejmując końcówkę osobową "st" i zaimek osobowy "du".. Tryb rozkazujący odnosi się więc do II os. l.pojedynczej i II os. l.mnogiej.. Istnieje także forma grzecznościowa.. .L.poj.-du-2.L.mn.-ihr-3.F.grz-Sie-Proszę o pomoc..

Forma trybu rozkazującego dla 2 osoby liczby pojedynczej.

(rysuj!). Zamieniamy miejscami czasownik i zaimek osobowy "Sie" Przykład machen du machst - mach!. W trzeciej osobie liczby mnogiej "Sie".. Tryb rozkazujący dla 2.osoby liczby mnogiej (ihr - wy) to czasownik bez zaimka osobowego: playihr geht >> playgeht!. - ordnen Sie!Utwórz tryb rozkazujący dla a) 2 osoby liczby pojedynczej b) dla 2 osoby liczby mnogiej c) dla 3 osoby liczby mnogiej 1.Kommen gleich noch House 2.trinken oft eine Glas Milch 3.antworten meine Frage auf 4.sprechen so laut micht 5.vergessen das Buch nicht 6.lesen der Krimnalorma 7.Fragen , der Leher nach , die Note 8.mitnehmen der RegenschirmWe większości czasowników tryb ten tworzy się poprzez odrzucenie zaimka osobowego ( du) oraz końcówki -st. Niektóre formy trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby pojedynczej mają dodatkowo końcówkę -e, dzieje się tak gdy: Temat czasownika kończy się na -t, -d, - ig, oraz grupy spółgłoskowe, które kończą się na -m, -n.Tryb rozkazujący w języku niemieckim to często używana forma gramatyczna w codziennej rozmowie.. Tryb rozkazujący w języku niemieckim dotyczy 2. osoby liczby pojedynczej du i mnogiej ihr oraz 3. osoby liczby mnogiej-formy grzecznościowej Sie.. W wielu językach występuje również w czasie przeszłym.Feb 11, 2021Tryb rozkazujący (Imperativ) w języku niemieckim Imperativ to tryb rozkazujący, którego używa się do wyrażenia rozkazu lub prośby..

drugiej i trzeciej osoby liczby mnogiej.

Ta zasada dotyczy tylko liczby pojedynczej.Tworząc tryb rozkazujący do drugiej osoby liczby pojedynczej skreślamy końcówkę -st oraz zaimek osobowy "du".. (Zjedzcie!). (Zwróć uwagę, że niektóre czasowniki są nieregularne) 1) kommen, gleich, nach Hause.. Wyraża zazwyczaj rozkaz, życzenie lub prośbę.. info Do czasownika w trybie rozkazującym można dodać "e", ale nie trzeba.. Forma dla 2. osoby liczby pojedynczej - odrzuca się końcówkę -st od odmiany czasownika w czasie teraźniejszym: Frag!. W liczbie pojedyńczej do tematu dodajemy końcówkę -e.dlaczego nie używa się formy 1 osoby liczby pojedynczej trybu rozkazującego?. Przy większości czasowników odmieniamy czasownik w czasie teraźniejszym (dla 2. osoby) i .. Utwórz tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej oraz 1, 2 i 3 osoby liczby mnogiej: a) früh aufstehen b) die M - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Utwórz tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej oraz 1, 2 i 3 osoby liczby mnogiej: a) früh aufstehen b) die Milchsuppe essenFormy trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby mnogiej (ihr)tworzymy poprzez odrzucenie zaimka osobowego - ihr Przykłady: ihr fragt - Fragt!. "Forma grzecznościowa jest najłatwiejsza, ponieważ przestawiony jest tylko .Tryb rozkazujący w języku niemieckim tworzymy dla drugiej osoby liczby pojedynczej oraz ..

bez liczby mnogiej i 10 bez liczby pojedynczej.!

Przydatność 75% Tryb Rozkazującyosoby liczby pojedynczej i mnogiej 2011-03-10 20:53:50; 3 osoba liczby pojedynczej tryb rozkazujący czasownika : poznać .. (Dzieje się tak, gdy temat kończy się na -t, -d, -ig, -m, -n)Tryb rozkazujący: Nimm ( st) ( du) deine Medikamente!. (proszę Państwa proszę zrobić)Tworząc tryb rozkazujący do drugiej osoby liczby pojedynczej skreślamy końcówkę -st oraz zaimek osobowy "du".. (Zrób!). 2011-03-09 19:33:09Znając INFINITIV (bezokolicznik) mamy już utworzony IMPERATIV dla dwóch form - Sie oraz wir.. Wyjaśnia to poniższy obrazek: Krok 2.. W najczęściej używanej drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej tryb rozkazujący jest tożsamy z bezokolicznikiem (bez wyróżnika to).W pozostałych osobach używa się .. "sprechen" - Tryb rozkazujący.. (Zróbcie!). czekajcie!. 6) sprechen, leiser.Forma grzecznościowa trybu rozkazującego powstaje natomiast poprzez zmianę kolejności czasownika i zaimka osobowego Sie.. idźcie!. liczby pojedynczej trybu rozkazującego?. Jak widzisz, w drugiej osobie liczby pojedynczej "zniknęła" osoba (zaimek "du") jak również końcówka "-st", pozostało jedynie "Sprich!. Tryb rozkazujący w języku niemieckim dotyczy 2. osoby liczby pojedynczej DU i mnogiej IHR oraz 3 osoby liczby mnogiej-formy grzecznościowej SIE.. (Zapytajcie!). ihr macht - macht!Utwórz tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej 2 osoby liczby mnogiej 3 osoby liczby mnogiej i przetłumacz..

W trzeciej osobie liczby mnogiej "Sie".

trybu rozkazującego 2009-09-30 19:38:37; Powiedz,dlaczego nie używa się się formy 1.os.. (proszę zrobić)2. osoba liczby pojedynczej (du - ty) tworzy tryb rozkazujący poprzez utratę końcówki -st a ponadto nie dodajemy zaimka osobowego du: playdu fragst >> playfrag!. (Idźcie!). odrzucamy zaimek osobowy du wraz z końcówką osobową -st.. Sie machen (III os. l. mnogiej, forma grzecznościowa) = Machen Sie!Tryb rozkazujący ( łac. imperativus) - jeden z podstawowych trybów w mowie.. W drugiej osobie liczy mnogiej> Skreślamy zaimek osobowy "ihr".. 2011-03-22 17:46:36; Trybu rozkazującego nie użyto w zdaniu: 2014-03-30 15:03:17Tryb rozkazujący w języku angielskim - zbiór konstrukcji gramatycznych w języku angielskim służących do wydawania rozkazów, próśb itp.. W drugiej osobie liczy mnogiej> Skreślamy zaimek osobowy "ihr".. Przykład machen (robić) mach (temat czasownika) ewentualnie -e = Mach (e)!. Taka forma brzmi bardzo oficjalnie i trochę staroświecko - "Mach (e) eine Pause!".. Tryb rozkazujący dla drugiej osoby liczby pojedynczej DU (ty) tworzony jest po odrzuceniu od tematu BESTELL-EN końcówki EN..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt