Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych

Pobierz

5 - "umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych…" Jaki szczególnie trudny przypadek wychowawczy napotkała Pani w swojej pracy i jak go Pani rozwiązała?Korzystałam z dostępnych w Internecie, między innymi na w/w stronach, publikacji z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki w celu zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych moich uczniów (patrz.. rozwiązywanie różnych.. 2 dodano także pkt 4, który brzmi: umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.. problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.. Przedstawiam dwa przypadki rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów gimnazjalnych, z którymi zetknęłam się w swojej pracy pedagogicznej.5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.. ).Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ..

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczychW ust.

pracy szkoły Zaświadczenia Doskonalenie własnej pracy.. i wychowawczej Ścisła współpraca .. "Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony L.p ZadaniaUmiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony >>Twoja opinia<<( &5, ust.2, pkt 4) Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, rodzaju i typu szkoły) Rozpoznanie problemu i ustalenie metod jego rozwiązania.. Rozdział VII § 8 ust.. 2 pkt 5 OPIS I ANALIZA Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.. 1.Opis i analiza - Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudnionyUMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH GIMNAZJALISTÓW ..

Identyfikacja problemu5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

z wychowawcą oraz .. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub .· Poznanie reguł, zasad zastępów harcerskich i drużyn zuchowych · Wpisy harcerzy zuchów · W trakcie trwania stażu § 8 ust.. w klasie.. Opis i analiza realizacji zadaniaJednym z wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, wynikających ze specyfiki szkoły.wychowawczych lub opiekuńczych.. 2 pkt.. Opracowały: Teresa Zaworowska, Halina Kotlińska Luty 2008 r.Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych: ü Analiza problemów interpersonalnych - ćwiczenie przyjmowania perspektywy innych osób (scenki dramowe, bajki, ilustracje z sytuacjami); ü Nauka strategii rozwiązywania problemów - poszukiwanie możliwych rozwiązań, wybór najlepszego rozwiązania;Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania.. Włączanie się .. podniesienie jakości .. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistami z placówek współpracujących ze szkołą.Nabycie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły §8 ust.. stażu Efektywniejsze..

Zadanie realizowane przeze mnie w tym zakresie: Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

2 pkt 5)Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony - dokumentacja powinna zawierać opis i analizę co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu Author: Jan Last modified by: CENDROWSKI Created Date: 3/22/2005 11:35:00 AM Company: dom Other titlesCzy umiejętność oceniania kryterialnego wpłynęła na modyfikację metod pracy z uczniami?. Opis i analiza rozpoznania, diagnozy, rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia ze specyficznymi problemami w uczeniu się języka polskiego w gimnazjumUmiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.. Zmiany w § 7 dotyczącym dokumentacji załączonej do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjneOpis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (negatywne relacje interpersonalne w klasie) autor: Agnieszka Kochanik kategoria: analiza przypadku..

różnych spraw i problemów W ciągu .

Opis i analiza przypadku nr 1 "Wycofanie i problemy z integracją w klasie i w szkole" 1.. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.Przepisy prawa nie wskazują, jaką ilością "analizy przypadków" nauczyciel musi się wykazać, aby potwierdzić posiadanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.Zespołowe rozwiązywanie .. Szczegóły § 7.2.2 i § 7.2.4.. Zakończenie stażu Ocena dorobku zawodowego nauczyciela Konstrukcja oceny dorobku zawodowego Złożenie wniosku wniosek o stopien awansu.doc Terminarz decyzji Dokumentacja, jaką należy dołączyć do wniosku 1.Katalog Marta Sobiechowska - Marczenia, 2016-11-10 Świebodzin Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego Opis i analiza Wybranych zadań, których mowa w § 8 ust.2 pkt 5 w zakresie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudnio5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.. Dokumentacja musi być w formie: 4) opisu i analizy w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów umiejętności rozpoznania i rozwiązaniaumiejĘtnoŚĆ rozpoznawania i rozwiĄzywania problemÓw edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzglĘdnieniem specyfiki typu i rozwoju szkoŁy Author VobisOpis analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiku typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego uczennicy klasy trzeciej gimnazjum 1.Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.. Część B. Działania realizowane przeze mnie w tym zakresie: Opis i analiza problemu edukacyjnego: "Trudności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.. nauczycielami uczącymi ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt