Odkryć geograficznych renesansu skutki

Pobierz

POZIOM 3 Skutki przeszłości - Wypowiedź pisemna, wyrażanie opinii Wywiad z zakonnikiem - Tworzenie pytań pasujących do wypowiedzi (wersja bc) // (wersja kol) List ocalałego - Układanie części listu w odpowiedniej kolejnościPowiedz, kto zamieszkiwał obszar Nowego Świata.. Reformacja w PolsceNov 22, 2021Wielkie Odkrycia Geograficzne, Renesans, Reformacja oraz Kontrreformacja 1/2.. 2009-09-16 19:02:16; skutki odkryc geograficznych negatywne i pozytywne 2008-09-08 14:09:07;Skutki renesansu, które przetrwały do naszych czasów to np.: - niektóre źródła starożytne - źródła renesansowe - filozoficzne, naukowe - np. Erazm z Rotterdamu "Pochwała głupoty"Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki Historia klasa 6 Teleturniej.. Nie bez kozery renesans określa się mianem epoki wielkich odkryć, ponieważ właśnie w tym okresie dokonały się prawdziwe przełomy w takich dziedzinach nauki jak geografia, astronomia, chemia, fizyka, matematyka czy inżynieria.. Posiadali różne umiejętności, mieli rozległą wiedzę, którą wykorzystywali w różnych dziedzinach.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. "Człowiek renesansu" - wszechstronnie utalentowany malarz, rzeźbiarz, architekt, inżynier, medyk żyjący na przełomie XV/XVI wieku.. (dwie odpowiedzi są prawdziwe) Jakie rośliny przywieziono do Europy z Ameryki?. Prąd umysłowy i kulturalny skupiony na życiu duchowym i społecznym człowieka..

Wymień skutki odkryć geograficznych dla Indian.

W Odrodzeniu zaczęły wzrastać potrzeby na zamorskie surowce, służące do celów produkcyjnych, a wraz z nim - rosła ciekawość świata, wciąż poszerzającego granice.. c) Negatywne dla Europejczyków: - nowe choroby, - tytoń- świat został podzielony na dwie strefy wpływów hiszpańską i portugalską Przyczyny odkryć geograficznych - Kryzys gospodarczy w Europie - chęć wzbogacenia się szlachty i poprawy swojej sytuacji - wpływ idei renesansu (nauki matematyczno - przyrodnicze) na wzbudzenie zainteresowań światem - rozwój kartografii - chęć zdobycia sławy przez żeglarzyIdeałem człowieka renesansu byli uczeni i artyści, którzy nie skupiali się tylko na jednej dziedzinie, ale byli wszechstronni.. Zmieniły się szlaki handlowe, na znaczeniu stracił handel śródziemnomorski na rzecz atlantyckiego.. Wyprawy odkrywcze miały ogromne znaczenie dla renesansowego świata.Z filmu wynika wiele skutków i przyczyn odkryć.. EPOKA WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH,RENESANSU I REFORMACJI, II F.Renesans i reformacja w Polsce, Marek Biesiada.. Po lekcji uczniowie: .. umieją określić wpływ odkryć geograficznych i .Q.. Pytania .. Rozwinęły się banki i .Skutki negatywne: dla terenów, na których rozwijały się kolonie, np.: w koloniach hiszpańskich stosowano zasadę encomienda (hiszp.. Co było przyczyną Wielkich Odkryć?.

Mikołaj Kopernik - człowiek renesansu.

encomendar: powierzać) - był to system niewolniczego gospodarowania i kontroli nad ludnością indiańską na podbitych przez Hiszpanię terenach.. SKUTKI ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH DLA ODKRYWCÓW I ODKRYWANYCH.. alternatives.1.Przedstawiciele polskiego renesansu: a) Mikołaj Kopernik b) Mikołaj Rej c)Jan Kochanowski d) Andrzej Frycz Modrzejewski 2.Zygmunt I Stary,Zygmunt II August 3.Przyczyny wielkich odkryć geograficznych:-wysokie ceny artykułów luksusowych sprowadzanych z Dalekiego Wschodu,-chęć szerzenia chrześcijaństwa,-niedobór kruszców,-ciekawość świata,-pragnienie wzbogacenia się i zdobycia .Przyczyny i skutki odkryć geograficznych Przyczyny i skutki odkryć geograficznych Odkrycia geograficzne zmieniły wyobrażenia ludzi na temat wyglądu świata, oraz zwiększyły wiedzę, która była potrzebna, aby odbywać dalsze wyprawy w poszukiwaniu różnych dogodniejszych dróg morskich.. Szkoła - zapytaj eksperta (1461) .. Wymień przyczyny i skutki odkryć geograficznych.. Doskonale wykonane sceny z dziejów średniowiecznej żeglugi wprowadzały widza w prawdziwy świat odkryć geograficznych, a nauki, których udziela nam profesor nakłoniły nas do rozważań i przybliżyły nam nie tylko te wydarzenia, ale i postacie tj.Renesans jako epoka odkryć..

Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki Znajdź słowo.

poszerzenie wiedzy o świecie.. Odkrycia geograficzne często uważane za początek epoki nowożytnej i za wstęp do czasów renesansu.. Nie ma w tym nic dziwnego - zmieniły przecież wyobrażenia zachodnich Europejczyków o całym świecie.. Napływ złota i towarów egzotycznych spowodował gwałtowny rozwój gospodarczy w krajach kolonialnych.Zobacz 7 odpowiedzi na zadanie: Wymień skutki odkryc geograficznych ?. podbicie Bliskiego Wschodu przez Turków.. Pobierz cały dokument i.epoka.wielkich.odkryc.geograficznych.doc .. d. skutki kontrreformacji.. Konspekt lekcji historii .. Nabrały one charakteru minipaństw.Gospodarcze i społeczne skutki wielkich odkryć dla Europy.. Wpłynęły też na ich świadomość, wiedzę i kulturę.Przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych 1.. Odkrycie na nowo antycznych tekstów naukowych, upadek Konstantynopola w 1453 roku (co zmusiło .Przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych - Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, części mowy // odp.. Napływ szlachetnych kruszców do Europy przyczynił się do spadku wartości pieniądza, czego efektem był wzrost cen.. Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu: 1.. Temat: Skutki Odkryć Geograficznych Cele dydaktyczno-wychowawcze.. Klasa 6 Historia.Skutki renesansu, które przetrwały do naszych czasów to np.: - niektóre źródła starożytne - źródła renesansowe - filozoficzne, naukowe - np. Erazm z Rotterdamu "Pochwała głupoty"5..

Skutki wielkich odkryć geograficznych.

mówił o podziale świata na dwie strefy wpływów.. Uczniowie zapisują temat do zeszytu.. w klasie II C.. Powiedz, jakie rośliny i zwierzęta sprowadzono z Europy do Ameryki, a jakie Europejczycy poznali dzięki odkryciom geograficznym.. Wielkie odkrycia geograficzne to popularne określenie odkryć geograficznych dokonanych na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Diaza ( 1488 ), odkrycie Ameryki przez Kolumba ( 1492 ), a następnie jej podbój, podróż da Gamy do Indii ( 1498) oraz pierwsza podróż dookoła świata .I.. 1) napływ produktów kolonialnych: przyprawy, suszone owoce itd.. EPOKA WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH,RENESANSU I REFORMACJI, 4.Skutki Odkryć, Marek Biesiada .. Wielkie odkrycia geograficzne - Radek Połącz w pary.. Zamożny opiekun artystów, uczonych.. wg Wojtekmaj.. Przywiezione z Nowego Świata przez odkrywców warzywa i owoce są obecnie bardzo popularne.Skutki tych wszystkich odkryć były nie do przecenienia: K. Kolumb B. Diaz V. da Gama F. Magellan Wzrost znaczenia mieszczaństwa, rozwój miast włoskich przy głównych szlakach handlowych Ludność w miastach leżących przy głównych szlakach handlowych - Wenecji, Genui, Florencji, Mediolanu - bogaciła się.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .1. .. Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski to poeta .Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies..

poszerzenie wiedzy o świecie

.. Epoka, do której nawiązywali twórcy odrodzenia.. Skutki wypraw geograficznych Polityczne Gospodarcze Społeczno - kulturalne powstaj ą nowe imperia kolonialne : Hiszpania i Portugalia wzrosło znaczenie Hiszpanii i Portugalii w Europie - stały si ę mocarstwami świat został podzielony na dwie strefy wpływów: hiszpa ńsk ą i portugalsk ą Anglia, Francja, Belgia iSkutki wielkich odkryć geograficznych Traktat pomiędzy dwoma imperiami kolonialnymi Hiszpanii i Portugalii podpisany w Saragossie w 1529r.. ; surowce jakich wcześniej brakowało w Europie; Do Ameryki przywieziono z Europy, przede wszystkim , trzcinę cukrową.. zniszczenie cywilizacji indiańskich.. Aplikacje dostępne w .Wielkie odkrycia geograficzne.. chęć odnalezienia morskiej drogi do Indii.. b) pozytywne dla plemion zamieszkujących Amerykę: -poznanie koła, -handel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt