Zasady i formy przyjmowania zamówień usług hotelarskich dodatkowych

Pobierz

Uczeń: klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych; przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;HGT.03.3 - Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT3) 1. rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter.. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 55: Usługi dodatkowe świadczone w obiektach hotelarskich.. Dokumentacja zamówień i realizacji usług .Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Uczeń: 1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; 2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania irealizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych; 3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;T.12.3(2)1 przygotować ofertę usług dodatkowych; P C T.12.3(2)2 określić sposoby prezentacji ofert usług dodatkowych; P B T.12.3(2)3 zastosować formy i procedury przyjmowania zamówień w zakresie usług dodatkowych; P C T.12.3(3)1 przyjąć zamówienia od gości na usługę dodatkową; P C3.. Dział programowy Tematy jednostekzna zasady i formy sprzedaży usług dodatkowych i turystycznych jest mało aktywny na lekcjach wykonuje ćwiczenia z pomocą nauczyciela Dobry spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: wyjaśnia zasady przyjmowania zamówień usług dodatkowych; potrafi przyjąć zamówienie na usługi dodatkowe;3..

Zasady i formy przyjmowania zamówień usług hotelarskich dodatkowych 442 8.1.1.

Zakres usług dodatkowych w obiektach hotelarskich .133 4.3.2.. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie .. Bez względu na formę rezerwacji .3.. Klasyfikowanie hotelarskich usług dodatkowych; 56: Obsługa klientów w zakresie usług dodatkowych .. 4 3(1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; 3(2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych; T.12.. Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze).. Zasady odpłatności za usługę 17.3.3. ćwiczenia Do Zajęć Praktycznych Usługi .Hotelarstwo Część Ii Organizacja Pracy Tom 2.. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Kwalifikacje w zawodzie TG 13 - Uczeń: 1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; 2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych; 3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług .Przyjmowanie zamówień gości na usługę dodatkową.. 2 Obowiązki praktykanta: 1.Rezerwacja usług hotelarskich może być dokonywana: · bezpośrednio - osobiście, telefonicznie, listownie, faksem, · pośrednio - poprzez biura podróży, agencje turystyczne, linie lotnicze, · przez Internet - przez własne strony internetowe hoteli oraz globalne czy lokalne systemy rezerwacyjne..

Zasady i formy przyjmowania zamówień na usługi dodatkowe 17.3.

Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej .17.2.1.. Narzędzia prezentacji oferty usług dodatkowych 420 Rozdział 8.. Przygotowanie zamówionych usług dodatkowych do realizacji.136 4.3.3.. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie .. Wybierz sposób dostawy przy usługach dodatkowych związanych z wniesieniem i montażem.. Oferta usług dodatkowych .133 4.3.1.. P - interpretować opis przedmiotu zamówienia.. Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.. Zakres usług dodatkowych w hotelu 253 6.1.1.. Usługi dodatkowe uzupełniające 255 6.1.2.. P - przestrzegać zasad organizowania usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem.. Zamówienia można składać przez internet.. Zapewnia profesjonalną realizację zamówień dla bibliotek, firm i instytucji z możliwością dostarczenia pod wskazany adres.. Hotelarstwo Część Ii Organizacja Pracy Tom 2zna pojęcie: ,,oferta usług dodatkowych", zna zasady przyjmowania zamówień w zakresie usług dodatkowych, zna formy przyjmowania zamówień w zakresie usług dodatkowych, Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie potrafi rozróżnić hotelarskich usług dodatkowych, nie potrafi podać żadnych przykładów usług hotelarskich,ćwiczenia Do Zajęć Praktycznych Usługi Dodatkowe śniadania.. Zamówienia można składać przez internet..

Sprzedaż usług hotelarskich dodatkowych 437 8.1.

Przygotowanie zamówionych usług do realizacji 443 8.1.2.. Rok dopuszczenia 2013 .. określa zakres współpracy służby pięter z recepcją hotelu.. W cenniku dostawy udostępnij te same formy wysyłki, jakie wybrałeś dla danych usług dodatkowych.PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Zawód: technik hotelarstwa - Kwalifikacja HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Klasa 2 - 4 tygodnie -140 godzin Miejsce realizacji praktyk zawodowych: w obiektach hotelarskich zapewniających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla zawodu technik hotelarstwa.. Sposób obliczania ceny za usługę w składanej ofercie.. Transport lądowy (samochodowy i kolejowy) 334 6.2.2.4.3.. Zakres usług dodatkowych w środkach transportu 332 6.2.1. opisuje zasady współpracy służby pięter z innymi działami hotelu.3.. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie absolwent: 1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; 2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych; 3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;T.12.3(2)2 określić sposoby prezentacji ofert usług dodatkowych; P B T.12.3(2)3 zastosować formy i procedury przyjmowania zamówień w zakresie usług dodatkowych; P C T.12.3(3)1 przyjąć zamówienia od gości na usługę dodatkową; P C T.12.3(3)2 zaplanować realizację zamówienia usług dodatkowych; P C2 Zasady organizacji usług dodatkowych - określać zasady i formy przyjmowania zamówień usług dodatkowych..

Dokumenty w sprzedaży usług hotelarskich dodatkowych 444 8.2.3.

Kosztorys i kalkulacja.. Autorzy zaprezentowali informacje dotyczące przyjmowania i realizacji zamówień usług dodatkowych, ich organizowania, sporządzania dokumentacji, rozróżniania kategorii i form turystyki oraz klasyfikowania obiektów hotelarskich.3.. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie absolwent: 1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; 2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych; 3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;(Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).. 3(3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych; 3(4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie .Wybierz te usługi dodatkowe, które najlepiej pasują do produktu.. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Uczeń: 1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; 2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych; 3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.. Usługi rekreacyjno-sportowe, SPA & Wellness, rehabilitacyjneT.12.3(2)1 przygotować ofertę usług dodatkowych; T.12.3(2)2 określić sposoby prezentacji ofert usług dodatkowych; T.12.3(2)3 zastosować formy i procedury przyjmowania zamówień w zakresie usług dodatkowych; T.12.3(3)1 przyjąć zamówienia od gości na usługę dodatkową;Hotelarstwo Część Ii Organizacja Pracy Tom 2.. Przygotowanie i sprzedaż pakietów usług 17.3.2.. Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze).. P - oceniać możliwości realizacji zamówienia na usługi dodatkowe.. Uczeń: 1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; 2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych; 3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;(2) rozróżnia rodzaje usług hotelarskich; PKZ (T.f.). Przestrzeganie zasad i rozróżnianie form przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług .Charakterystyka usług hotelarskich dodatkowych 251 6.1.. Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.. Usługi dodatkowe towarzyszące 326 6.2.. Usługi dodatkowe fakultatywne 277 6.1.3.. 3 Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień na usługi dodatkowe.. Pamiętaj, aby klient mógł dodać taką usługę dodatkową.. Sprzedaż usług dodatkowych 17.3.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt