Przykładowe sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty

Pobierz

Katarzyna Marcinkiewicz.. 2 KN: wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.. (miejscowość, data).. (nazwisko i imię) nauczyciel stażystaSprawozdanie dla nauczyciela stażysty z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Z dniem 01.09.2003r.. 3), składam sprawozdanie z realizacji mojego planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.. Dzień dobry Na wstępie chciałabym podzielić się moim sprawozdaniem, może będzie pomocne.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Musisz uwzględnić przepisy prawa oświatowego oraz zaplanować zadania do realizacji, aby z sukcesem zakończyć swój staż.. Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty pracującego w przedszkolu ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opracowanie: Anna Kiełb Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Pierwszym krokiem na drodze każdego nauczyciela jest uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie uwzględnia działania w czasie realizowania działań w edukacji zdalnej To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: już zaczęły pisać swoje sprawozdania i utknęły w martwym punkcie; potrzebują potwierdzenia, że to, co do tej pory napisały, napisały dobrze.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za pierwszy semestr roku szkolnego 2008/2009 Nauczyciel .Przykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego 2020. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na .sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021.

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574 ze zm.) .. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 13 i Oddziałami Dwujęzycznymi im.. nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, Art. 9d ust.. Paderewskiego w Częstochowie.1.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Czas trwania stażu: 1 września 2008 r. - 31 maja 2009 r. Dnia 1 września 2008r.. 1,Zgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje .Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty Opole 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r.Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty..

nauczyciela stażysty.

Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE.. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.. nauczyciela stażysty.. Justyna Lis-Gubernat.Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela stażysty wychowania fizycznego.. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z.. Archiwalny Czy są wytyczne dotyczące poprawnego napisania sprawozdania ze stażu.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami - awans zawodowy nauczycieli rozdz.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. - 31.05.2011r.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. 3.Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. W jaki sposób napisać zatem plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela..

Czas trwania stażu od: 1 września 2003r.

Czas ten przeznaczyłam na podniesienie swoich kompetencji, umiejętności dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, a przez to doskonalenie jakości swojej pracy.Awans zawodowy nauczycieli zaczyna od przygotowania planu rozwoju zawodowego.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela .Sprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela stażysty SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Łukawska Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marta Redka Imię i nazwisko dyrektora: mgr inż.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..

Imię i nazwisko opiekuna stażu: y.

Z dniem 01.09.2016 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego.. Praca w charakterze Nauczyciela/Wychowawcy Edukacji Przedszkolnej w Przedszkolu Nr ……………………………………………………………., rozpoczęłam 1 września 2019 .Opiekun stażu: Placówka: Wstęp Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Białystok.. Terminowe złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-Uzyskane efekty.awans zawodowy nauczyciela sprawozdanie ze stażu staż nauczyciela Powiązane porady i dokumenty Otwarcie stażu na mianowanego po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawaTECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI .Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażycsty - pedagoga szkolnego.. Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2021 Centrum Edukacji Nauczycieli w KoszalinieSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Imię i nazwisko nauczyciela: x. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły; b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;SPRAWOZDANIE.. Pracę na stanowisku wychowawcy świetlicy szkolnej w xxx rozpoczęłam 1 września 2017 roku.OPIEKUN STAŻU -xxx.. Bielsko-Biała.. Z dniem xxx..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt