Z poniższych zdań wybierz trzy które dotyczą komórek eukariotycznych

Pobierz

Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.. charakterystyczne dla komórek eukariotycznych, które nie występują w komórce prokariotycznej.. Matura terminy.. Liczba pytań: 22.. B. Oba typy komórek mnożą się na drodze podziałów.. Komórki mogą mieć jedno jądro komórkowe, wiele jąder albo mogą być bezjądrowe.. Komórki mogą mieć jedno jądro komórkowe, wiele jąder albo mogą być bezjądrzaste.. Mimo różnic funkcjonalnych wszystkie błony w komórce zbudowane są z dwuwarstwy lipidowej, w której znajdują się białka.Zaznacz dwie funkcje, które w komórce pełnią mikrotubule.. U niektórych organizmów w jednej komórce mogą występować jądra mające różną informację genetyczną.. Wszystkie komórki są otoczone błoną komórkową.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Z podanych zdań wybierz zdanie prawdziwe: a) Do organizmów samożywnych należą rośliny oraz niektóre bakterie i grzyby.. Obok zdań zawierających prawdziwą informację wpisz literę P, a obok zdań zawierających fałszywą informację wpisz literę F. STWIERDZENIE P/F Genom organizmów prokariotycznych składa się zwykle z genoforu, który leży w obszarze cytoplazmy nazywanym nukleosomem.3.. Są to komórki bakterii.. Uwaga: niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć obu pierwiastków.. A) prawda B) fałsz 2.. Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące porównania komórki prokariotycznej i eukariotycznej są prawdziwe..

Glikoliza zachodzi w cytoplazmie komórek prokariotycznych i eukariotycznych.

Z pojedynczych komórek nie rozwinie się organizm, ponieważ ilość materiału genetycznego nie wystarczy do przekazania cech.Liczba porów w otoczce jądrowej jest różna w różnych rodzajach komórek i zależy od ich aktywności metabolicznej.. Stwierdzenie Prawda czy fałsz?. Komórki komórka Komórki to podstawowe elementy budujące każdy organizm.. Wyniki z matury.. Wewnątrz komórek eukariotycznych znajdują się struktury otoczone jedną lub dwiema błonami.. Komórka eukariotyczna Charakteryzuje się obecnością jądra komórkowego, utworzonego przez linowe DNA (z wolnymi końcami) otoczone przez dwie błony śródplazmatyczne (otoczkę jądrową).. DNA eukariotyczny tworzy kompleks z dużą ilością białekLiczba zadań: 8.. Komórka 82 Zadanie 3. specjalista.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Ich wielkość i kształt są bardzo zróżnicowane, ponieważ zależą od pełnionych funkcji.. Podane są wskazówki i odpowiedzi.. Czy rybosomy charakterystyczne dla komórek prokariotycznych występują w komórkach eukariotycznych?W cytoplazmie komórek eukariotycznych, poza jądrem komórkowym występują liczne organella komórkowe, w zależności od przeprowadzanych przez komórkę procesów, jak również organizmu, który z tych komórek jest zbudowany..

(0-1) Oceń, czy stwierdzenia dotyczące komórek eukariotycznych są prawdziwe.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Arkusze maturalne.. Kalendarz maturzysty.. W ATP między resztami tego pierwiastka występują wiązania wysoko-energetyczne.. Zaznacz dwa, które są nieprawdziwe.. Zmniejszenie aktywności domeny fosfatazowej fosfofruktokinazy 2 (FBPaza 2) powoduje zmniejszenie prawda / fałsz 4. d) Chemosyntezę przeprowadzają bakterie i niektóre protisty.Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące komórek eukariotycznych są prawdziwe.. z jądra komórkowego do cytoplazmy.. Wstaw znak X w odpo-wiednim polu tabeli.. Budują organelle ruchu: wici i rzęski.. Pozwalają na skurcz komórek mięśnia poprzecznie.Są to komórki bakterii.. Jest składnikiem .a) Podaj płeć osoby, której kariotyp przedstawiono na powyższym rysunku.. Jest pierwiastkiem biogennym.. U niektórych organizmów w jednej komórce mogą występować jądra mające różną informację genetyczną.. P F 3.Zadanie 3.3.. Nowa formuła.. Dyplom.. Poniżej podano zdania dotyczące krążenia krwi u człowieka.. B. Wewnątrz komórek eukariotycznych znajdują się struktury otoczone jedną lub dwiema błonami.. Mimo różnic funkcjonalnych wszystkie błony w komórce zbudowane są z dwuwarstwy lipidowej, w której znajdują się białka.Komórki tworzą organizm..

(0-1) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące komórek eukariotycznych są prawdziwe.

Na podstawie: S. Cebrat, M. Cebrat, Człowiek przejrzysty, czyli jego problemy z własną genetyką, 2012.Przeczytaj poniższe stwierdzenia dotyczące genomu komórek.. Komórki mogą mieć jedno jądro komórkowe, wiele jąder albo mogą być bezjądrowe.. A.Każda z komórek przechodzi następny podział - wyrównawczy, celem zredukowania ilości DNA.. Zadania wskazówki.. Kości połączone są ze sobą w sposób ruchomy za pomocą stawów lub w sposób ścisły, np. za.Poniższe zdania dotyczą błon biologicznych.. a) Podkreśl nazwę rodzaju transportu przedstawionego na ilustracji.. Zawody praca .. wskazówki, odpowiedzi.. z podanych odpowiedzi .3.. U niektórych organizmów w jednej komórce mogą występować jądra mające różną informację genetyczną.. Wyniki rekrutacji.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wszystkie komórki są otoczone błoną komórkową.. zadania z biologii - Budowa i funkcjonowanie .. (0-1) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące komórek eukariotycznych są prawdziwe.. z cytoplazmy do jądra komórkowego.. Wątroba to narząd zlokalizowany w (prawym/lewym) podżebrzu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Zaznacz dwa, które są nieprawdziwe.

b) Organizmy samożywne czerpią energię wyłącznie z energii słonecznej.. dyfuzja prosta, dyfuzja ułatwiona, transport aktywny, transport pęcherzykowy b) Określ, czy transport przedstawiony na ilustracji zachodzi z komórki, czy do komórki.3 Zadanie 5.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Spośród podanych zdań (A-E)dotyczących porównania budowy i funkcji komórki prokariotycznej i eukariotycznej, zaznacz dwa które są błędne.. U niektórych organizmów w jednej komórce mogą występować jądra mające różną informację genetyczną.. Błona komórkowa umożliwia komórce transport substancji w różnych kierunkach.. DNA eukariotyczny tworzy kompleks z dużą ilością białekBiologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.. A. pląsawica Huntingtona B. zespół Turnera C. zespół KlinefelteraOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Każda z powstałych komórek jest komórką macierzystą dla komórek ostatecznych, zawierających 1c i 1n.. Najmniejsze są komórki bakterii, które mają przeciętnie jedną tysięczną milimetra, czyli jeden mikrometr (1 µm) długości.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. a następnie są usuwane z .Uwaga: W celu uproszczenia, komórka macierzysta na schemacie zawiera tylko trzy pary chromosomów homologicznych, z których jeden zawiera recesywny, zmutowany allel (oznaczony kropką).. Składnikami komórek eukariotycznych są m. in.. A) prawda B) fałsz 3.Określ, które z poniższych stwierdzeń dotyczą azotu, a które - fosforu.. b) Z poniższych wybierz jedną nazwę choroby genetycznej człowieka, którą można wykryć dzięki analizie kariotypu.. Z naczyń włosowatych narządów krew płynie żyłami głównymi do prawego przedsionka.. c) Grzyby odżywiają się wyłącznie cudzożywnie.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.Spośród poniższych zdań, dotyczących budowy układu ruchu człowieka, zaznacz dwa zdania nieprawdziwe.. Kursy dla maturzysty.. (1 pkt.). C.Spośród podanych cech (A-G) wybierz te, które świadczą o tym, że wirusy nie są organizmami (a) oraz te, które są cechami organizmów (b).. Zarówno komórki prokariotyczne jak i eukariotyczne mogą zawierać chlorofil i przeprowadzać fotosyntezę.. Komórki mogą mieć jedno jądro komórkowe, wiele jąder albo mogą być bezjądrowe.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdania dotyczące budowy i funkcji wątroby tak, aby zawierały informacje prawdziwe.. Komórka eukariotyczna Charakteryzuje się obecnością jądra komórkowego, utworzonego przez linowe DNA (z wolnymi końcami) otoczone przez dwie błony śródplazmatyczne (otoczkę jądrową).. Określ, które ze stwierdzeń odnoszących się do regulacji glikolizy są prawdziwe, a które fałszywe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt