Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne tematy

Pobierz

Staję się kreatywny.. Dzieci w wieku przedszkolnym czy szkolnym, które zamknięte są w czterech ścianach, potrzebują rozrywki.. 5) Moje słabe strony.. Zestaw składa się z 7 kart pracy dedykowanych uczniom .Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne Program wspomagający rozwój umiejętności emocjonalno - społecznych opracowany został dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.. Jest on odpowiedzią na wzrastające potrzeby pomocy uczniom we właściwym adoptowaniu się do nowego środowiska.. 10) Portret mojej złości.. rozróżnianie zachowań akceptowanych i nieakceptowanych społecznie, korygowanie zachowań niepożądanych.Rozwijanie samoświadomości, wiedzy na temat swoich zainteresowań, mocnych stron.. 3.Następnie porozmawiaj z .Feb 28, 2022May 4, 2022Tematy poruszane podczas zajęć TUS zogniskowane są wokół kilku głównych obszarów, m.in. szeroko rozumianych trudności społecznych, komunikacji oraz pracy z emocjami.. 18 marca 2020 przez Katarzyna Nowicka-Pasternak.. 6) Moja wymarzona rodzina.. Jak efektywnie radzić sobie ze stresem?. Skuteczna komunikacja.. Podejmowanie działań i ich skutki.. Zajęcia wprowadzające integracyjno-organizacyjne Temat: Poznanie siebie, budowanie poczucie bezpieczeństwa w grupie, przestrzeganie zasad i norm w grupie społecznej.. Przymusowa izolacja (choroba, kwarantanna) to bardzo trudny czas zarówno dla dziecka jak i rodzica.Jul 13, 2021Scenariusz zajęć terapeutycznych..

Kompetencje personalne i społeczne 01.

Komunikowanie się.. Integracja i wprowadzenie w temat 1.. Grupa: Dzieci w młodszym wieku szkolnym.. Okazuj uwagę i zrozumienie w sposób werbalny, np.:Jan 19, 2021W ramach realizacji programu były poruszane tematy podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dotyczące: magicznego myślenia w nałogowym hazardzie, wpływu stresu na zwiększoną skłonność do hazardu, stylów radzenia sobie, czynników ryzyka, negatywnych konsekwencji, polepszania relacji interpersonalnych,Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne Cele ogólne: rozwijanie osobowości uczniów, budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości, ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom, umiejętność uważnego słuchania, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,Dokumenty - Scenariusze zajęć - Zajęcia specjalistyczne: rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Temat: WSPÓLNY RELAKS Ważną umiejętnością społeczną - na każdym etapie rozwoju człowieka - jest umiejętność przebywania w grupie oraz umiejętność wspólnej zabawy, nauki i pracy.Ćwiczenia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne Na zajęciach będziemy pracować najpierw nad emocjami, które zdarza nam się odczuwać.. Nazywanie uczuć, emocji..

33 10.zajęcia): Zasady uważnego słuchania 1.

13) Wdzięczność.. 12) Miłe słowa dają radość.. Autoprezentacja.. Tematy zajęć dobieramy do potrzeb grupy i poszczególnych jej uczestników, przeprowadzając obserwacje, wywiad z rodzicami i wychowawcami oraz zapoznając się z dokumentacją.I.. Okazuj uwagę i zrozumienie poprzez swoje zachowanie, np.: a) zwracaj się całym ciałem ku rozmówcy, b) pochylaj się ku rozmówcy, c) patrz na osobę, która mówi, d) potakuj, kiwając głową.. Zajęcia mają wprowadzić młodzież w szeroko rozumianą różnorodność, przełamywaćZajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.. Świadomość roli ciała w przekazywaniu informacji.Rozpoznawanie uczuć i emocji.. Powyższe cele osiągane są przez: uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb, trening umiejętności komunikacyjnych, zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne; Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne; Ciekawostki psychologiczne; O szkole.. "Dixit" to gra przenosząca Nas w świat fantazji i symbolicznych znaczeń.. 4) Moje mocne strony.. Prezentowanie własnego zdania, uzasadnianie go.. Historia szkoły; .. Doskonalenie zawodowe.. 3) Poznaj mnie..

W obszarze naszych ...Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje społeczne.

2.Weź do ręki zielony i czerwony pisak i zaznacz kolorem zielonym wszystkie emocje przyjemne, a kolorem czerwonym wszystkie emocje nieprzyjemne.. Nie przerywaj wypowiedzi rozmówcy.. Poznajmy się i zintegrujmy.. Przymusowa izolacja (choroba, kwarantanna) to bardzo trudny czas zarówno dla dziecka jak i rodzica.. Karty pracy; ldu-emocje-5.pdf .Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Uczeń wskazuje, jak może czuć się bohater ilustracji i uzasadnia swój wybór.. 8) Pajęczyna uczuć.. Wyniki egzaminacyjne; Aktywna Tablica; Rodo; Wersja mobilna; Bezpieczny powrót ucznia; Kontakt; Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.. Opowiadanie o swoich doświadczeniach.. Zestaw 7 kart pracy wzmacniających rozwój emocjonalno-społeczny.. 21 kwietnia 2021.. 9) Moje zainteresowania.. 7) Drzewo mojej rodziny.. Etyka w życiu prywatnym i zawodowym.. Program wspomagający rozwój umiejętności społecznych opracowany został dla dzieci w młodszym wieku szkolnym ( "0"do II klasy).. Wymaga ona od graczy pracy umysłu na "wysokich obrotach"- przez co zdecydowanie nie pozwala się nudzić.. Zwracanie się do rozmówcy z uwzględnieniem relacji, jakie ich łączą.. Temat: "Moje i Twoje uczucia - rozpoznajemy i nazywamy nasze emocje" Cele ogólne: kształtowanie poprawnych relacji społecznych i emocjonalnych z rówieśnikami i dorosłymi, kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć swoich i innych, .Gra Nr 3 - Dixit..

Liczba ...TUS ćwiczenia - Zabawy rozwijające umiejętności społeczne.

2) To jestem ja.. Zajęcia zdalne- 1 Dziś poznamy "złość" - Na początek zastanów się jak się zachowujesz kiedy ogarnia iebie złość?ZABAWY ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Dzieci, które zamknięte są w czterech ścianach, potrzebują rozrywki.. Kultura na co dzień.. 14) Mój wymarzony prezent.pedagogicznej - socjoterapii nową - zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne w istotny sposób wpływa na poszerzenie katalogu osób, które mogą prowadzić zajęcia z uczniami i różnorodność stosowanych przez nich form.. wypracowanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.. Wysłuchiwanie rozmówcy.. 11) Kiedy słowa ranią.. umiejętność zachowania się i reagowania w nagłych, niebezpiecznych sytuacjach.. W grę mogą grać już 5 letnie dzieci przy wsparciu dorosłych.. Wiek: 8-11 lat 3.. Poznamy je a następnie spróbujemy nauczyć się prawidłowo radzić sobie z nimi.. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem.. Zwroty asertywne.. Instrukcje do kart pracy.. Proponowane karty pracy zawierają ćwiczenie polegające na dopasowaniu nazw uczuć i emocji do obrazka.. Pięknie wykonane karty, stanowiące najważniejszy element gry.Wyrażanie własnych potrzeb.. Możemy spożytkować go w przeróżny sposób - rysowanie, zabawa w sklep, gry planszowe,Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne ukierunkowane są na rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, okazywanie empatii i rozumienie własnych emocji, a także rozwój zdolności radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwojowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt