Czworokąty i ich własności

Pobierz

Odcinek łączący dwa niesąsiednie wierzchołki czworokąta nazywamy przekątną czworokąta.. Boki, które są równoległe nazywamy podstawami, natomiast dwa pozostałe ramionami.. (1) Własności liczb naturalnych - abcd Odkryj karty.. Obwód trójkąta jest równy cm, a obwód trójkąta jest równy cm.. kąty α, β, γ, δ to kąty wewnętrzne czworokąta.. Z każdego wierzchołka .Spis treści: Zadanie 1: podział czworokąta przekątną na dwa trójkąty, podane ich obwody [11:35] Zadanie 2: wyznaczanie miar kątów czworokąta - 2 przykłady [19:47] Odcinek łączący środki przekątnych trapezu (dowód własności) [45:33] Zadanie 4: trapez równoramienny, podane kąty ostre i wysokość, obliczenie obwodu [51:47 .to czworokąty, które mają conajmniej jedną parę boków równoległych.. dwa przeciwległe boki są równoległe.. Przenieś element.. Q. Znajdź brakujący kąt.Czworokąt to płaszczyzna ograniczona łamaną zwyczajną zamkniętą złożoną z czterech odcinków.. Polska ścieżka dźwiękowa wykonana n.Ta playlista dotyczy czworokątów.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Matematyka.. Sprawdź co juz umiesz o czworokątach.. Równoległobok ma dwie pary boków równych i równoległych,Każdy czworokąt ma 4 boki, 4 kąty i 4 wierzchołki.. Opublikował: admin.. Author: Anna Mieleszkiewicz Created Date:Charakterystyka czworokątów.. Do tego typu czworokątów należą: kwadraty prostokąty romby równoległoboki trapezy różnoramienne równoramienne prostokątne deltoidy wypukłe wklęsłeNarysujmy dowolny czworokąt i wprowadźmy na nim następujące oznaczenia: Wzór na obwód i pole: gdzie: , , , - to boki czworokąta, , - to przekątne czworokąta, - to kąt między przekątnymi czworokąta..

Rysowanie czworokątów o podanych własnościach.

Obwód czworokąta wypukłego jest równy cm.. Tytuł: Czworokąty.. Jego pole powierzchni obliczamy sumując pola powierzchni trójkątów uzyskanych przez podzielenie figury przekątną.. wg Kaszojadaha.. O programie

 • Prezentacja ta przypomina najważniejsze wiadomości o czworokątach.. Każdy czworokąt ma dwie przekątne, czyli odcinki łączące wierzchołki nieprzeciwległych boków.. Który czworokąt nie może mieć kątów wewnętrznych o tych miarach?. Każdy czworokąt ma dwie przekątne.. przeciwległe boki są równoległe i równej długości.. Klasa 5 Matematyka.. przeciwległe boki są równoległe i wszystkie boki są równej długości.. Czworokąt, który ma dwie pary boków równych i równoległych i wszystkie kąty proste.Czworokąty i ich własności Trapezoid (na rysunku powyżej) jest najmniej regularnym z czworoboków, ponieważ nie ma on boków równoległych, jak w pozostałych czworokątach.. Kąty wewnętrzne czworokąta są równe: 26 0, 154 0, 154 0 i 26 0.. DELTOID to czworokąt, który ma:Prezentacja obrazująca rodzaje czworokątów oraz ich charakterystyczne własności betkaw Follow Recommended 1.. 1) Suma miar kątów w czworokącie wynosi: a) 180 o b) 270 o c) 360 o d) to zależy od rodzaju czworokąta 2) W każdym prostokącie: a) są dwie pary boków równoległych b) przekątne są równej długości c) wszystkie boki są tej samej długości d) przekątne są prostopadłe 3) W każdym kwadracie .Własności czworokątów Sortowanie według grup..

  własności czworokątów Test.

  Uczeń potrafi: nazywać czworokąty, wskazać na rysunkach poszczególne czworokąty, określić zależności między poszczególnymi czworokątami, rysować czworokąty o określonych warunkach, obliczać obwody czworokątów o podanych długościach boków,TRAPEZ Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych h Własności trapezu • Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu jest równa 180° Pole trapezu Rodzaje trapezów Trapezrównoramienny • Ma równe ramiona • Kąty przy podstawach są równe • Przekątne są równe • Ma oś symetrii, przechodzącą przez środki podstawCzworokąt - wielokąt płaski o czterech bokach [1].. Zadanie 1.. Dowiesz się, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.. WŁASNOŚCI KWADRATU: - ma 4 równe boki, - ma 4 kąty proste, - ma 4 osie symetrii, - ma dwie równe przekątne, które dzielą się na połowy i przecinają pod kątem prostym.. Suma miar kątów wewnętrznych czworokąta wynosi 360º.. W kwadracie: wszystkie boki mają jednakową długość, wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi (mają miary wynoszące 90º), przekątne mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe.. Uwaga!. Lokalizację wierzchołków czworokąta zmienia się poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i .Przerysuj do zeszytu czworokąty ze strony ì, narysuj ich przekątne i pod każdym czworokątem napisz jego własności..

  Praca na lekcji - własności liczb Test.Q.

  Suma miar kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 360°.. Nauczysz się rysować te figury.. Kształty w tym ćwiczeniu to różne typy trójkątów, czworokątów, pięciokątów i sześciokątów.Uczeń zna nazwy czworokątów i ich klasyfikację, uczeń zna własności czworokątów.. boki równoległe nazywamy podstawami (odpowiednio suma rozwartości kątów przy jednym ramieniu wynosi 1800Prostokąt to czworokąt który ma wszystkie kąty proste Własności prostokąta •przeciwległe boki prostokąta są równoległe i równej długości •sąsiednie boki prostokąta są prostopadłe A D B C IABI = ICDI IBCI = IAD I Przekątne prostokąta mają jednakowe długości i dzielą się na połowę A B C D E IACI = IBDI IBEI = IEDI IAEI = IECIWłasności czworokątów: PROSTOKĄT:-wszystkie kąty proste-przekątne równej długości-przekątne dzielą się na połowy KWADRAT:-wszystkie boki równe -wszystkie kąty proste Przekątne są :-równej długości-prostopadłe-dzielą się na polowy-osiami symetrii RÓWNOLEGŁOBOK-dwie pary boków równych i równoległych-przekątne dzielą się na polowy-przeciwlegle kąty SA równej .WŁASNOŚCI CZWOROKĄTÓW Czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości i wszystkie kąty proste.. Wśród czworokątów można wyróżnić m.in.: trapezy, równoległoboki, prostokąty,jak dokonać podziału czworokątów, co to jest klasyfikacja czworokątów, jakie warunki muszą spełniać czworokąty, aby otrzymać miano kwadratu, rombu czy równoległoboku, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem..

  Zadania pochodzą z portalu Scholaris: Wykreślanka - czworokąty i ich własności.

  Wysokością czworokąta nazywamy odcinek wychodzący z jednego z wierzchołków czworokąta i .Czworokąty - powtórzenie wiadomości.. Każdy kwadrat jest prostokątem.Rozpoznaj i porównaj kształty na podstawie ich własności.. Czworokąt to wielokąt płaski, posiadający dokładnie cztery boki.. Możesz także wrócić do poprzednich lekcji i powtórzyć wiadomości o czworokątach.. Ćwiczenie: G1-090-03-04 (dostępne bezpłatnie) Opis działania Użytkownik ma za zadanie narysować czworokąt o podanych własnościach.. Rozwiąż ćwiczenia -5/34- ï ñ w ćwiczeniu.. Jeśli przeciwległe .CZWOROKĄTY - WŁASNOŚCI - Test.. górną i dolną), pozostałe boki nazywamy ramionami TRAPEZ PROSTOKĄTNY - jedno ramię jest prostopadłe do podstaw.. Suma kątów w każdym czworokącie wynosi 360 °.. CZWOROKĄTY KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW 2. równoległobok .CZWOROKĄTY I ICH WŁASNOŚCI BOKI KĄTY PRZEKĄTNEI TRAPEZ to taki czworokąt, który ma co najniej jedną parę boków równoległych.. Przeciągnij i upuść nazwę czworokąta do odpowiedniej własności boków, która wyróżnia go spośród innych czworokątów.. Dowiesz się z niej, jak wyglądają i jakie własności mają trapez, równoległobok i romb.. Podstawa programowa MAT-SP46-IX.4 MAT-SP46-IX.5W świecie czworokątów znajdują się takie, które ze względu na swój kształt i częstość występowania w obliczeniach zostały wyróżnione nazwami własnymi.. Jedną z właściwości czworokątów jest identyczna miara kątów wewnętrznych, wynosząca 360°.. Wysłany przez Joanna Palińska | | AKTUALNOŚCI, Powtórzenie III działu | 0 |.. Wysokością czworokąta nazywamy taki odcinek, który wychodzi z jednego wierzchołka i opada na przeciwległy bok (bądź jego przedłużenie) pod kątem prostym.. Po obejrzeniu filmów będziesz umiał klasyfikować wszystkie poznane czworokąty ze względu na ich własności.. Trapez, którego z ramion jest prostopadłe do podstaw nazywamy trapezem prostokątnym.. Czworokąt to figura, która ma cztery boki i cztery kąty wewnętrzne (stąd jej nazwa)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt