Zasady postępowania w razie ataku terrorystycznego

Pobierz

4.ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKACH ATAKU TERRORYSTYCZNEGO ?. Zapisz notatkę do zeszytu Terroryzm to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu: zastraszenia, przymuszenia lub okupu.W rzeczywistości terroryzm jest już wiele lat, a jeżeli średniowiecznych rycerzy krzyżowców w czasie, gdy zostali zaatakowani przez muzułmanów w Palestynie pod "wyzwolenia Grobu Świętego", znać zasady postępowania z groźbą ataku terrorystycznego, wszystko skończy się mniej tragicznie.W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego o podłożu politycznym, w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy z działaniami przestępczymi nie mają nic wspólnego!. Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją.. Odwiedź stronę: i dowiedz się więcej.Celem kampanii jest przedstawienie właściwego sposobu zachowania się w pr.5.. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (zwracaj się do uczniów po imieniu - zwiększa to szansę ich przetrwania).. Zamach bombowy niesie ze sobą negatywne skutki, często, bowiem zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja bomba zostanie w taki lub inny sposób .900 seconds.. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.. Poziom: Czesc 1 /.. Od 13 listopada 2015 roku, pojawiały się wciąż kolejne ataki w wyniku, których ginęły dziesiątki ludzi, a setki odnosiły rany..

Postępowanie w razie zagrożenia terrorystycznego .

Zagrozenia i dzialania ratownicze /.. 7.Skażenia terenu i obiektów toksycznymi środkami przemysłowymi (np. amoniak, chlor) mogą mieć miejsce w wyniku awarii i katastrofy w zakładach przemysłowych stosujących TSP w procesie produkcji lub w przypadku wypadku drogowego w czasie ich transportu ulicami w pobliżu obiektów Uczelni, a także w wyniku ataku terrorystycznego z użyciem broni chemicznej.. Dlatego zawsze wartoSkutkiem ataku terrorystycznego możebyćznaczna liczba ofiar, uszkodzenia budynków,zakłóceniaw dostawach prądu,wody i gazu, brak łącznościtelefonicznej i internetowej, ograniczona dostępnośćopieki medycznej czy wreszcie zawieszenie funkcjonowania komunikacji miejskiej.. Zwracaj szczególną .Powstał także film pokazujący jak się zachować w przypadku ataku terrorystycznego.. W razie wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią: kiedy wejdą napastnicy, usłyszysz strzały i jesteś blisko tego zdarzenia połóż się twarzą do ziemi i zakryj rękami głowę.. Opis: Prezentacja przedstawia zasady postępowania w razie ataku terrorystycznego, sytuacji zakładniczej oraz aktów przemocy w szkole.. Zapoznanie podległych mu pracowników z instrukcją postępowania na wypadek atakuOprócz nagrania dołączone zostały również trzy poradniki w formie plików pdf, które zawierają konkretne wskazówki dotyczące zachowania się w obliczu zagrożenia atakiem terrorystycznym..

Q. zasady zachowania w razie ataku terrorystycznego -strzelaniny.

Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie.. Zagrożenie terrorystycznie nie pojawia się w momencie nagłośnienia przez media zamachów, wybuchów czy innych bezpośrednich ataków na ludność cywilną.. Postępowanie w czasie ataku terrorystycznego i bezpośrednio po nim Podczas ataku terrorystycznego w którym zastosowano ładunek wybuchowy, nie będzie wiadomo czy zawiera on materiały mogące wywołać skażenie, ale trzeba się liczyć z taką możliwością dlatego w momencie usłyszenia wybuchu należy natychmiast3.W razie ataku terrorystycznego wykonanego przez arabów napierd**lac we wszystko co wygląda jak arab, brzmi jak arab i śmierdzi jak arab nie zadając pytań.. Sprawdzenie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim pracownikom, czy klucze do drzwi ewakuacyjnych są w miejscu do tego wyznaczonym.. Poddaj się woli napastników - wykonuj ściśle ich polecenia.. Przeczytaj uważnie poniższe fragmenty, bo mogą uratować ci życie.. Materiał został przygotowany przez władze Warszawy oraz Komendę Stołeczną Policji.ustala się poniższe zasady dotyczące zachowana w wypadku ataku terrorystycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej.. Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?. Organizowanie przeszkolenia pracowników na wypadek ataku napastnika oraz ćwiczeń bądź instruktaży dla pracowników Szkoły i jej uczniów..

Procedura postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego II.

Sprawdźmy, jakich zasad należy przestrzegać, a czego lepiej nie robić.. Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia bombowegoPostępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego Co zrobić w sytuacji zagrożenia - film pt. "Wtargnięcie napastnika do szkoły".. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.. Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie.. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej jest odpowiedzialny za: 1.. Zawiera on wskazówki dla pracowników placówek oświatowych, jak zachować się w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia oraz zasady alarmowania o takim zdarzeniu.Procedury postępowania w przypadku ataku terrorystycznego Wtargnięcie napastników do obiektu 1.. Ponadto w pomieszczeniach .- poznanie zasad zachowania się podczas ataku terrorystycznego.. Jak należy reagować, gdybyśmy stali się świadkami takiego aktu terrorystycznego?3.. Terroryzm - ró żnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, skutkuj ące naruszeniem istniej ącego porz ądku prawnego, podj ęte w celu wymuszenia odW przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi!.

3.Zasady postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia terrorystycznego.

postaraj się szybko uciec budynku, zachowaj bezwzględną ciszę, spróbuj porozumieć się telefonicznie (dzwoniąc) z policją lub rodziną, podporządkuj się poleceniom napastników.. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.. Wiedza o tym, jak zachować się w czasie zagrożenia może pomóc nam uratować życie.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM W przypadku ataku terrorystycznego (napadu na obiekt z użyciem broni, noża, ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego narzędzia) należy: 1) w pełni podporządkować się wezwaniom napastników; 2) nie prowokować ich do użycia siły lub broni;Jak oczyścić wodę, wezwać pomoc, czy zachować się w czasie ataku terrorystycznego.. - Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego - Poradnik dla administratorów;I.. Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy".Jak się zachować w czasie ataku bombowego?. 4.Jeśli coś przeżyje wtedy ostrożnie podejść, upewnić się, że to coś jest niegroźne i wtedy zadawać pytania.Tryb postępowania: Przygotowania do ataku terrorystycznego, zarówno te prowadzone przez grupy/organizacje terrorystyczne, jak i pojedynczych sprawców, zawsze realizowane są w tajemnicy, a sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są zwykle mało dostrzegalne dla otoczenia.. Wydarzenia te są skrupulatnie przygotowywane i właśnie na tym etapie należy upatrywać początku zagrożenia terrorystycznego.Kampania społeczna 4U.. Podczas pisania tego rozdziału ataki terrorystyczne, znane chociażby z za­chodnich nagłówków prasowych, u nas w Polsce dotąd się nie zdarzyły, jednak sytuacja ta może .5. postaraj się szybko uciec budynku, zachowaj bezwzględną .Prezentacja "Zagrożenia terrorystyczne w szkole".. rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM Skutkiem ataku terrorystycznego może być znaczna liczba ofiar,uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostawach prądu, wody i gazu, brak łączności telefonicznej i internetowej, ograniczona dostępność opieki medycznej czy wreszcie zawieszenie funkcjonowania komunikacji miejskiej.Szczegółowe zasady postępowania w razie ataku terrorystycznego: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt