Do procesów zewnętrznych kształtujących powierzchnię ziemi zaliczamy

Pobierz

W ryftach występują najmłodsze skały skorupyPlik Sprawdzian procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi.doc na koncie użytkownika pjola1 • Data dodania: 2 cze 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Temat: Wietrzenie.. Procesy geologiczne wewnętrzne (endogeniczne): - trzęsienia ziemi, - wulkanizm, - plutonizm, - ruchy górotwórcze (orogenezy), .Procesy endogeniczne, procesy wewnętrzne ( gr.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!. Cel lekcji: Poznanie wybranych czynników i procesów zewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi, takich jak: wietrzenie, działalność rzek, wiatru, morza, lodowców górskich i lądolodów, procesy krasowe oraz wyjaśnienie ichtemat: procesy zewnĘtrzne ksztaŁtujĄce powierzchniĘ ziemi (czĘŚĆ i) do procesÓw egzogenicznych (zewnĘtrznych) zaliczamy: - wietrzenie skaŁ, - dziaŁalnoŚĆ wiatru, - dziaŁalnoŚĆ wÓd pŁynĄcych, - dziaŁalnoŚĆ lodowcÓw - dziaŁalnoŚĆ morza.. Źródłem tych procesów jest energia: - zewnętrzna - pochodząca od Słońca; - wewnętrzna - pochodząca z wnętrza Ziemi (jądra).. c)trzęsienia.Procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi Do procesów egzogenicznych zaliczamy: - wietrzenie skał, - działalność wiatru, - działalność wód płynących, - działalność lodowców - działalność morza..

Do procesów zewnętrznych kształtujących powierzchnię ziemi zaliczamy: erozję czyli niszczenie podłoża.

Do zewnętrznych procesów geologicznych które kształtują powierzchnie ziemi zaliczamy: 1. rzeźbiotwórcza działalność wód opadowych- najsilniej widoczna jest ona na obszarach skal wapiennych, powstają dzięki niej np. jaskinie, stalaktyty, stalagmity itp.w procesach kształtujących powierzchnie naszej planety.. Wietrzenie skał (w tym procesy krasowe); 2.. KsiążkiProcesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. Wietrzenie skał - proces zmiany właściwości fizycznych i chemicznych skał.. poleca 85 % GeografiaPowierzchnia Ziemi poddana jest ciągłemu działaniu procesów geologicznych kształtujących jej obraz.. Potrzebuję odpowiedzi do sprawdzianu z geografii o procesach zewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi.Istnieje bardzo wiele czynników kształtujących powierzchnię Ziemi.. poprawić, ale był bardzo trudny.. 'endon', wewnątrz; 'genos', pochodzenie) - procesy geologiczne wywołane energią wnętrza Ziemi.. wietrzenie skaŁ - proces zmiany wŁaŚciwoŚci fizycznych i chemicznychProcesy geologiczne zewnętrzne (egzogeniczne): - wietrzenie, - erozja (rzeczna, morska, eoliczna, lodowcowa), - ruchy masowe, - transport, - akumulacja.. Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi..

Do procesów wewnętrznych zaliczamy (patrz rysunek): a)ruchy górotwórcze.

Imi i nazwiskoPoniszy test skada si z .zewnętrzne (egzogeniczne) dążące do zrównana powierzchni wewnętrzne (endogeniczne) pochodzące z wnętrza Ziemi, powodujące zróżnicowanie powierzchni Do zewnętrznych (egzogenicznych) procesów rzeźbotwórczych zaliczamy : * Wietrzenie (wietrzenie mechaniczne, wietrzenie chemiczne, wietrzenie biologiczne ) * Grawitacyjne ruchy masowe * Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe, sufozja)) * Działalność wód płynących (erozja, transport, akumulacja rzeczna .Procesy egzogeniczne Wśród procesów kształtujących powierzchnię ziemi wyróżnia się: erozję - niszczenie transport - przemieszczanie akumulację - osadzanie (budowanie) I Wietrzenie skał Jest to proces erozji skał, zachodzący na skutek czynników zewnętrznych.Temat: Zewnętrzne procesy modelujące powierzchnię Ziemi - erozja, transport, akumulacja i wietrzenie.. WSTĘP: Procesy endogeniczne są to procesy mające miejsce we wnętrzu litosfery.. Typy wietrzenia: fizyczne ( mechaniczne)Potrzebuję odpowiedzi do sprawdzianu z geografii o procesach zewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi.. Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne (twórcze).. Wyodrębniamy kilka podstawowych działów tej dziedziny:Pogrupuj podane niżej sposoby kształtowania krajobrazu o osobno te , te które są związane z siłami wewnętrznymi, trzęsienia ziemi , działalność wód opadowych, wpływ zmian temperatury powietrza , działalność rzek , wybuchy wulkanów , pęknie skorupy ziemskiej , tworzenie się gór ..

Pęknięcie, wzdłuż którego lawa wydostaje się na powierzchnię Ziemi to ryft.

akumulację czyli osadzanie materiału .. Procesy krasowe.. Zna ktoś odp?. Do endogenicznych zaliczamy ruchy tektoniczne, wulkanizm oraz plutonizm, natomiast do egzogenicznych: wietrzenie, ruchy masowe (grawitacyjne), działalność rzek, morza, wiatru, lodowców, procesy mrozowe i krasowe.. do zewnĘtrznych procesÓw rzeŹbotwÓrczych zaliczamy Wietrzenie (wietrzenie mechaniczne, wietrzenie chemiczne, wietrzenie biologiczne) Pod wpływem oddziaływania atmosfery, hydrosfery i biosfery w skałach na powierzchni Ziemi zachodzą zmiany fizyczne i chemiczne określane jako wietrzenie skał.Do procesów zewnętrznych (egzogenicznych) zaliczamy takie procesy jak: 1.. Chciałabym ten spr.. Procesy te powodują przemieszczanie materii w skorupie i górnym płaszczu Ziemi, wpływając na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu i wulkanizmu, procesów sejsmicznych, lądotwórczych, górotwórczych itp.grupa a. grupa aProcesy zewntrzne ksztatujce powierzchni Ziemi..

Oczywiście sam wiatr będący ... i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały.

Do procesów egzogenicznych zaliczamy: wietrzenie;wewnętrzne (endogeniczne) pochodzące z wnętrza Ziemi, powodujące zróżnicowanie powierzchni Powierzchnia ziemi podlega działaniom tych dwóch przeciwstawnych sobie sił.. Uczeń: 3) charakteryzuje główne procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemie (erozja, transport, akumulacja) oraz skutki rzeźbotwórczej działalności rzek, wiatru .. transport materiału .. b) wewnętrzne.. działalność lądolodu , działalność wiatru , przesuwanie się kontynentów.Przydatność 65% Powloka ziemi - czynniki modelujące.. Dzielimy je na tzw. procesy egzogeniczne (zewnętrzne) i endogeniczne (wewnętrzne) PROCESY ENDOGENICZNE (WEWNĘTRZNE) Są to procesy geologiczne związane genetycznie ze zjawiskami zachodzącymi w głębi Ziemi, przebiegające dzięki czerpanej stamtąd energii, związane z [CENZURA] w płaszczu Ziemi.Rozciąganie skorupy ziemskiej (tzw. zjawisko spredingu) wywołane prądami rozchodzącymi prowadzi do rozerwania litosfery i wydostawania się na powierzchnię materii płaszcza (lawy bazaltowej).. Nasza pani zrobiła go na 2 str. Do zewnętrznych (egzogenicznych) procesów rzeźbotwórczych zaliczamy : Wietrzenie (wietrzenie mechaniczne, wietrzenie chemiczne, wietrzenie biologiczne ) Grawitacyjne ruchy masoweDo zewnętrznych procesów kształtujących powierzchnię Ziemi zaliczamy: 1.. Powodują zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu poprzez wypiętrzenie terenu, jego zapadnięcie, nadbudowanie spowodowane ruchami pionowymi, poziomymi oraz erupcjami wulkanicznymi.Procesy geologiczne są to procesy wywołujące na powierzchni Ziemi lub w jej wnętrzu zmiany fizyczne lub chemiczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt