Technik ochrony środowiska przedmioty rozszerzone

Pobierz

ul. Wileńska 6 47-400 Racibórz tel.. Wybrane zagadnienia prawne 6.. Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:-zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska;-oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody;Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.. niemiecki.W technikum nie ma przediotów rozszerzonych, dochodzą za to przedioty zawodowe: 1.. Przedmioty rozszerzone realizowane w ramach technika ochrony środowiska to chemia i język obcy.. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: Jeden wybrany przedmiot: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia, WOS.. Technik pojazdów samochodowych.. angielski; niemiecki; Adres.. Języki.PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik ochrony środowiska uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: chemię i matematykę, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym.. Przedmiot drugi: Matematyka lub WOS MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE: Technik ochrony środowiska, nr zawodu 325511,RL.8.. +48.32.4154654Przedmioty rozszerzone: .. inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna, gospodarka turystyczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska i in..

Profile klas - przedmioty rozszerzone.

Języki.. czy też ochrony środowiska a także naukowo-badawczych i innych.. Technik elektryk.. Zdobywane kwalifikacje zawodowe CHM.05.. Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki: K1 - Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.. 7.NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA: .. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGOpracownie ochrony środowiska biur projektowych, prywatne przedsiębiorstwa specjalistyczne, zakłady związane z produkcją energii, przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem i poszukiwaniem zasobów, w zakładach melioracji.. Przedmioty rozszerzone: biologia; chemia; Języki obce: angielski; niemiecki; Technik ochrony środowiska potrafi: ocenić aktualny stan zanieczyszczeń środowiska; przeprowadzić proste badania laboratoryjne w zakresie ochrony środowiska,- planowania i realizowania działań na rzecz ochrony środowiska.. przejdź do głównej treści strony.. Liczba miejsc— 24.. Języki.. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:6.. Przedmioty rozszerzone i uzupełniające.. angielski; niemiecki; Adres.. Podstawy przetwórstwa spożywczego 3.. Przedmioty rozszerzone: Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia..

Technik ochrony środowiska.

Przedmioty rozszerzone-- język angielski.. angielski.. Nauka zawodu z elementami rozszerzeń w oparciu o autorskie programy nauczania w ramach tzw. innowacji pedagogicznych .Profile klas - przedmioty rozszerzone.. Władysława Grabskiego w Kutnie.. Technika biurowa i komputerowa 7.. Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:Podejmując naukę w zawodzie technik logistyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu: obsługi magazynów; organizacji transportu Będziesz umiał: organizować i monitorować: przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji; procesy magazynowe; dystrybucję; procesy transportowe; dobierać środki techniczne w celu realizacji procesów transportowychKarta rekrutacyjna do Technikum klasa TO- technik ochrony środowiska przedmioty rozszerzone: biologia, geografia - Xdeklaruję naukę języków obcych (zaznacz ): język angielski i język rosyjski język angielski i język niemiecki język angielski i język francuski - wyrażam wolę uczestnictwa w zajęciach (zaznacz ):XFeb 3, 2022Uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach oraz szkoleniach prowadzonych w ramach innowacji: "Technik ochrony środowiska z elementami pożarnictwa".. domyślna czcionka większa .. Podstawy ekonomii 4. .. Technik teleinformatyk - rozszerzona matematyka Technik ochrony środowiska - rozszerzona biologia Technik rachunkowości - rozszerzona geografia Technik informatyk - rozszerzona matematyka..

Rada RodzicówProfile klas - przedmioty rozszerzone.

Planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.. Absolwent Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może kontynuować edukację na każdej wyższej uczelni, jednak preferowane na terenie Poznania to Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika .Tadeusza Tańskiego.. Języki obce: Przedmioty rozszerzone: geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)Technik ochrony środowiska.. Są one .Oficjalna witryna Zespołu Szkół Nr 3 im.. .Technikum Ochrony Środowiska; Technikum Pojazdów Samochodowych; Branżowa szkoła I stopnia.. Przedmioty rozszerzone: fizyka lub matematyka.. Przedmioty punktowane: - język polski - matematyka - biologia - język obcy nowożytny .. I. ul. Krupnicza 44 31-123 Kraków tel: 124223220 .. Technik pojazdów samochodowych.. Przepisy ruchu drogowego 8.Technik ochrony środowiska zajmuje się: obsługą urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej, obliczaniami wielkości emisji, podejmowaniem decyzji w zakresie ochrony środowiska (opartych na ustawach, rozporządzeniach i innych aktach prawnych), pobieraniem próbek komponentów środowiska do badań,Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3.. Technik transportu drogowego.. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.. Zdobywane kwalifikacje zawodowe CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i pobierania próbek do .O / Technik ochrony środowiska rok: 2021/2022..

Ocena stanu środowiska.

Komunikaty dla rodziców.. Uczeń technikum wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym, związane z kształceniem w określonym zawodzie.. Technik chłodnictwa i klimatyzacji.. Praktyki zawodoweTechnik ochrony środowiska (przedmiot rozszerzony: język polski) Nauka w zawodzie technik ochrony środowiska, pozwala na zdobycie kwalifikacji z zakresu: obsługiwania urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, dobierania metod i urządzeń do ochrony poszczególnych komponentów środowiska.. planować i prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami.Przedmioty rozszerzone: - biologia.. Wybór należy do uczniów, decyduje większość.. Technik żywienia i usług gastronomicznych.. Języki.. Technik agrobiznesu Technik analityk Technik architektury krajobrazu Technik budownictwa Technik geodeta Technik hotelarstwa Technik ochrony środowiska Technik żywienia i usług gastronomicznych.. Masz tam wszystkie przedmioty takie jak polski i matematyka a do tego dochodzą przedmioty zawodowe: Ochrona wód Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem Gospodarka odpadami Ochrona gleb i rekultywacja Pracownia badań laboratoryjnych Stan i zasoby środowiska Jeśli chodzi o rozszerzenie to zawsze jest biologia i język obcy.Działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych Miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji Stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków.. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.. Przedmioty rozszerzone: matematyka i biologia Przedmioty punktowane przy rekrutacji:ochrony środowiska; energetyczna; geologiczna; graficzna; geodezyjna; górnictwa podziemnego; administracyjna; turystyczna; kosmetyczna; weterynaryjna; ratownictwa medycznego; cukiernicza; budowlana; fryzjerstwa; wojskowaProfile klas - przedmioty rozszerzone.. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik ochrony środowiska uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: chemię i matematykę, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz historię i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający.. Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt