Opis regionu wielkopolskiego

Pobierz

Na pojezierzach w części północnej i środkowej .Region Wielkopolski leży w obrębie prowincji fizycznogeograficznej Niż Środkowoeuropejski, w podprowincjach: Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny Środkowopolskie.. Jakość wód rzecznych jest w większości pozaklasowa, ale ich stan ulega stopniowej poprawie.. Województwo wielkopolskie tworzy jeden z najrozleglejszych i największych pod względem powierzchniowym regionów w Polsce.. Do regionu Wielkopolski zaliczyliśmy .May 26, 2022Współcześnie, z wyjątkiem kilku - Kaszuby, Kurpie, Podhale, nie można mówić o jednolitych regionach etnograficznych.. Położona jest na Pojezierzu wielkopolskim oraz nizinie wielkopolskiej.. Wszyscy znają legendę o królu Popielu, którego w Kruszwicy zjadły myszy, jednak nie wszyscy wiedzą jeszcze, że Gopło to idealny akwen dla sportów wodnych - od żeglarstwa po wioślarstwo.. Wielkopolska to jeden z najstarszych regionów historycznych Polski.. Północna część regionu to fragment Pojezierza Południowopomorskiego i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, środkowa to POjedzierze Wielkopolskie i Pradolina Warciańsko-Odrzańska, a południowa należy do Pojezierza Leszczyńskiego, Niziny Południowowielkopolskiej i Wału Trzebnickiego.Walory turystyczne.. Zdecydowanym biegunem wzrostu jest aglomeracja poznańska, będąca lokomotywą napędzającą rozwój gospodarczy województwa..

Wybór regionu turystycznego .

Północna część regionu to fragment Pojezierza Południowopomorskiego i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, środkowa to Pojezierze Wielkopolskie i Pradolina Warciańsko-Odrzańska, a południowa należy do Pojezierza Leszczyńskiego, Niziny Południowowielkopolskiej i Wału Trzebnickiego.W Wielkopolsce znajduje się wiele miejsc związanych z początkami polskiej państwowości.. W wiejskim krajobrazie ciągle jeszcze są obecne wiatraki i drewniane kościółki.. Położenie geograficzne i ogólna charakterystyka.. Województwo wielkopolskie położone jest w za- chodniej części Polski, na skrzyżowaniu ważnych europejskich powiązań komunikacyjnych.. Województwo wielkopolskie leży na Nizinie Wielkopolskiej oraz na Pojezierzu Wielkopolskim.. Wielkopolska to region o zróżnicowanych walorach świata przyrodniczego.. Województwo zajmuje powierz- chnię 29 826 km² (tabela 2.1); rozciąga się 291,6 km w kierunku z południa na północ i 229,5 km - z .Granice regionu zmieniały się na przestrzeni wieków, w związku z czym obecne rozumienie zasięgu terytorialnego Wielkopolski nie jest jednoznaczne..

Głównymi rzekami regionu są: Warta, Noteć, Prosna oraz Obra.

Trasa oferująca piękne krajobrazy i urzekające zabytki.. Wielkopolskie jest drugim pod względem powierzchni województwem w kraju i zajmuje obszar 29,8 tys. km2.Podróżując po Wielkopolsce warto odkrywać nasz region nie tylko oglądając, ale również smakując!. Mapa nie zawiera wszystkich grup etnograficznych.. Efektem działalności ostatniego zlodowacenia jest urozmaicona rzeźba terenu, widoczna np. na terenie tzw. Szwajcarii Żerkowskiej.. Za panowania Mieszka I, Bolesława I Chrobrego oraz na Mieszka II Lamberta, czyli od ok. 950 do 1034 roku Wielkopolska sprawowała najważniejszą rolę w państwie polskim .Folklor Wielkopolski.. Wybierz kategorię Grupy regionalne Stroje regionalne Folklor muzyczny Tańce GwaraHistoryczne serce Polski ze stolicą w Krakowie, wyjątkowo bogate w atrakcje turystyczne wszelkiego rodzaju; turystów przyciągają Tatry i stolica regionu Kraków, górskie kurorty i wiele uzdrowisk; tutaj jest najwięcej ze wszystkich województw w Polsce - aż sześć - parków narodowych (Tatrzański, Pieniński, Ojcowski, Babiogórski, Gorczański i Magurski) oraz aż pięć zespołów .TodayWielkopolska to region zróżnicowany przestrzennie zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym..

Podczas opisywania ważne jest określenie granic i położenia regionu.

Cała historia Pierwszych Piastów związana jest z Wielkopolską, nic więc dziwnego, że Wielkopolska była ostoją polskości w latach okupacji i przymusowej germanizacji.Głównymi rzekami regionu są : Warta, Noteć, Prosna oraz Obra.. Ze względy na terytorium wynoszące 29.825 km kw. plasuje się na drugim miejscu w kraju, a na trzecim uwzględniając liczbę mieszkańców, równą 3.366 tys.Wielkopolska − kraina historyczno-geograficzna w Polsce.. Ostatnia modyfikacja: 21 stycznia 2016. sprawdź trasę.Turystyczne Regiony Polski.. Najlepiej jest opracowywać prezentację tego regionu, który ciekawi was najbardziej, który chcielibyście poznać bliżej.. Wyodrębniliśmy 25 według nas najbardziej charakterystycznych obszarów, różniących się kulturowo, przyrodniczo i etnograficznie.. I tak znajdziemy tu strój z Dąbrówki Wielkopolskiej zwany strojem lubuskim, ponad to strój biskupiański, strój szamotulski, strój bamberski i wiele innych strojów ludowych.. Taki podział znajdziecie Państwo na naszym portalu.. Źródła informacji o regionie: • Obserwacje terenowe I wywiady,Wielkopolska - kraina historyczna w zachodniej części Polski ze stolicą w Poznaniu.. Patronką Wielkopolski jest bł.Jolenta Helena Arpad.. To tutaj rozpoczął się proces, budowania Państwa Polskiego..

Wybór regionu turystycznego do prezentacji to kwestia niemal wyłącznie waszego gustu.

Turystyczne regiony Polski nie pokrywają się z granicami administracyjnymi województw, tworząc niezależną mapę naszego kraju.Na kulturę ludową Wielkopolski składają się tańce i śpiewy regionalne pielęgnowane obecnie w zespołach folklorystycznych, a także lokalna gwara, zwyczaje czy tradycyjna kuchnia.. Jest kolebką polskiej państwowości.. Z Wielkopolski wywodzi się plemię Polan, które poprzez podboje ukształtowało wczesnopiastowskie państwo polskie.. Kuchnia regionalna należy do szerszej grupy kuchni pomorsko-wielkopolskiej i jest wypadkową różnych wpływów, zwłaszcza niemieckich.1.. Nie bez przyczyny ten region Wielkopolski nazwano Szwajcarią Żerkowską i utworzono tutaj Żerkowsko-Czeszewski […] szczegoły wycieczki.. Dość powszechnie uznaje się natomiast obszar tzw. Wielkopolski właściwej, której głównymi miastami są: Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Leszno.Region wielkopolski leży w obrębie dorzecza Odry, przy czym 88% jego powierzchni odwadnia system cieków dorzecza Warty, a pozostałe 12% jest odwadniane przez systemy cieków Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy.. Teren Pojezierza Wielkopolskiego jest raczej słabo pofałdowany, toteż występuje tam stosunkowo mało jezior - największe z nich to rynnowe Gopło.Wielkopolska, może pochwalić się wieloma odmianami strojów ludowych, charakterystycznych dla danej społeczności.. Na dotychczasowych lekcjach zaznajomiliście się z głównymi walorami turystycznymi całej Polski.Region to obszar większy niż powiat, miasto czy wieś, z którym jesteśmy emocjonalnie związani, różniący się od innych części kraju warunkami przyrodniczymi, kulturą czy gospodarką.. Pojezierze i Nizina Wielkopolska .. Głownymi miastami są Poznań, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Leszno i Sieradz.Charakterystyka Geografia .. Krzyżują się tu szlaki wiodące z Berlina do Moskwy oraz z Pragi na wybrzeże Bałtyku.. Krajobraz ma charakter polodowcowy, w południowo-wschodniej części regionu - staroglacjalny, w środkowej i północnej częściWielkopolska, nazywana z łacińskiego Maior Polonią czyli właśnie Wielką Polską, to ciekawy i bardzo cenny historycznie region, w którym rodziły się początki polskiej państwowości o czym przypomina niezmiennie Szlak Piastowski.Powierzchnia ok. 15,7 tys. km2.Wielkopolska obejmuje trzy wielkie regiony: Pojezierze Wielkopolskie na północy, Pojezierze Leszczyńskie i Nizinę Wielkopolską na południu, ponadto południową część Pojezierza Pomorskiego, środkową część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, wschodnią część Pojezierza Lubuskiego, Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej i Obniżenia Milicko-Głogowskiego.Ludność regionu liczy 3365,3 tys. osób, z czego 57,3 proc. stanowią mieszkańcy 109 miast.. Dominuje ona w szczególności w sferach: produkcyjnej, usługowej, instytucji otoczenia biznesu, nauki i kultury.6.. Jest to wynikiem powojennych zmian społeczno-politycznych, gwałtownej urbanizacji wsi, transformacji gospodarczych, które sprzyjają zanikowi kultury ludowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt