Notatka o energetyce w europie

Pobierz

Zapiszcie notatkę w zeszycie i wykonajcie ćwiczenia: (Przypominam - to, co należy zanotować, jest u mnie zapisane kolorem czerwonym.). Drogi Uczniu, przejrzyj prezentację (prezentacja w kolejnych dniach zostanie wzbogacona .W Europie istnieje 46 niepodległych państw oraz Kosowo i Naddniestrze, których status międzynarodowy jest niejasny.. Źródła energii elektrycznej dzielimy na: a) Odnawialne: energia wód, energia słoneczna, energia wiatru,3.. Co będę potrafił po lekcji: podam przykłady odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, wymienię czynniki wpływające na strukturę produkcji energii w Europie, omówię wpływ środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy na wykorzystanie różnych źródeł energii,słonecznych w Europie.. Ten istotny spadek wynikał z poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia udziału energii wodnej, wiatrowej i słonecznej, wprowadzenia zmian .TEMAT: Energetyka w Europie.. wg Troczynskipatry.. Weronika Hańczyk.. Surowce energetyczne można podzielić na: nieodnawialne - surowce, które występują w ograniczonej ilości i w wyniku eksploatacji mogą ulec wyczerpaniu, są to wszelkie surowce mineralne, jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny.Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 114 - 119.. Położenie Polski; Przeszłość geologiczna .Ruch obiegowy Ziemi.. Ziemia obiega słońce po orbicie w kształcie elipsy, której jednym z ognisk jest Słońce.. Uczniowie posiadający zeszyty ćwiczeń wypełniają strony 73-74.. Niemcy - przemiany przemysłu; Klasa VII.. Energetyka w Europie , 4.. Możecie zapytać waszych rodziców, co się działo pewnego kwietniowego dnia 2008 roku, kiedy Szczecin (okolice zresztą też) został pozbawiony prądu wskutek ogromnej awarii sieci energetycznej.. geotermalna!Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w filmie.Fragment filmu z Uwaga!. Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji: Podział źródeł na odnawialne i nieodnawialne z przykładami.Co to jest OZE?Co to jest Biomasa?Kiedy zabraknie węgla?Jaka?. Podręcznik str. 114 - 119 Zadanie 1 Zastanów się, jakie skutki może mieć przerwa w dostawie energii elektrycznej w dużym mieście.. ( szpitale, tramwaje, sygnalizacja świetlna, szkoły, banki, dworce kolejowe, lotniska, zakłady pracy, kino ) Zadanie 2 Przeczytaj poniższy tekst.. Gdy Ziemia znajduje się najbliżej naszej gwiazdy - około 147 milionów kilometrów od niej.. NOTATKA DO ZESZYTU 1.. Z tego powodu odległość Ziemi od Słońca zmienia się.. energetyka Losowe karty.. Chociaż w Europie zmniejszyło się uzależnienie od paliw kopalnych, to nadal wiele krajów do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje głównie węgiel kamienny i brunatny.. Surowce energetyczneFormacje skalne w Polsce; Europa.. Z pewnościąPodobnie całkowity poziom zużycia energii w Europie zmniejszył się w latach 2005-2015 o ponad 10% i w 2015 r. wyniósł niemal 1630 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) [1].. Państwa europejskie jako jedyne na świecie ograniczyły w ostatnich latach zużycie energii, głównie dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej.. Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji: Podział źródeł na odnawialne i nieodnawialne z przykładami.. Wyjątek stanowi ____, który podczas transportu traci na jakości.Energetyka w Europie - uzupełnianka.. wg Dorota241.Energetyka w Europie.. W wielu .Od połowy XX wieku w Europie zmniejsza się produkcja energii elektrycznej produkowanej w wyniku spalania węgla, a w elektrowniach wykorzystuje się odnawialne źródła energii.. Można wyróżnić kilka regionów geopolitycznych skupiających państwa o podobnym położeniu, wspólnej historii i silnych powiązaniach polityczno-gospodarczych.Energetyka bazuje na tzw. surowcach energetycznych.. Gospodarka Europy , Klasa 6 , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plTemat : Energetyka w Europie.. Szkoła podstawowa geografia klasa 6 Autor: Weronika Hańczyk Temat: Energetyka w Europie.. Temat: Energetyka w Europie Cele lekcji:Energetyka w Europie - uzupełnianka.. Geografia SP / Klasa 6 geoSP / Szkoła podstawowa.. Title: Notatka do tematu: Energetyka w Europie" Author: SPWarszkowo Last modified by: SPWarszkowoEnergetyka w Europie Energetyka to bardzo ważny dział przemysłu, od którego zależy nasze codzienne funkcjonowanie.. Jaki jest wpływ struktury produkcji energii w Europie na środowisko?. Polska - środowisko przyrodnicze.. Ten dzień nazywamy peryhelium.Elektrownie cieplne, które dostarczają 63% energii światowej, przetwarzają głownie ropę naftową i gaz ziemny w krajach wysoko rozwiniętych oraz krajach Zatoki Perskiej, węgiel kamienny i brunatny w krajach słabiej rozwiniętych (np. Chinach 75%, Polsce aż 95%, Rosji 69%).Szkoła podstawowa geografia klasa 6 Autor: Weronika Hańczyk Temat: Energetyka w Europie.. Surowce wykorzystywane w elektrowniach cieplnych (____, gaz ziemny i ropa naftowa) oraz ____ w elektrowniach jądrowych mogą być transportowane do elektrowni oddalonych od miejsca ich wydobycia.. Omówienie zmian w wykorzystaniu źródeł energii elektrycznej w Europie.. - Warunki środowiskowe a energetyka w Europie.. 10 kraji w Europie Połącz w pary.. - Brakujące słowo.. Wymienić rodzaje elektrowni.. - Nowe państwa w Europie - Energetyka w Polsce kl.7Klasa 7 Geografia.. Energetyka Sortowanie według grup.. Klimat Europy; Produkcja energii w Europie; Trochę geologii - Islandia; Metropolie w Europie; Dania i Węgry; Europa Południowa; Francja - nowoczesna gospodarka; Sąsiedzi Polski.. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń, str. 73 - 74, zad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt