Uzupełnij minidialogi wybierz właściwe pytanie i wpisz a b lub c

Pobierz

(0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji 6.1.6.4. wybierz właściwą reakcję.. 3.Opublikowany in category Język niemiecki, 16.08.2020 >> .. Zdecyduj, które z podanych zdań 1 są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (F).. Wybierz właściwe uzupełnienia zdań, zaznaczając A, B lub C 1) Has Susan arrived from Scotland ?. Zakreśl literę A, B lub C.- 6.1.. )1)Uzupełnij minidialogi.Z podanych odpowiedzi A,B lub C wybierz właściwą.. - Zaliczaj.pl.. Uwaga!. 5Przeczytaj tekst.. Następnego dnia przystąpią do .. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. CD 0 MP 0 Usłyszysz dwukrotnie reklamę radiową.. _____ "Das Parfum" von Patrick Süskind nicht verfilmbar ist.Wybierz jedno właściwe uzupełnienie zdania.. Zaznacz A, B lub C.. W każdą kratkę wpisz od-powiednią literę.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. Praca domowaWybierz właściwe tłumaczenia i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A,B lub C. Question from @Kuba7714 - Szkoła podstawowa - Język angielskipoprawną formę (a, b lub c).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. A withWybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.1.. Zadanie 6.. Nie możesz otworzyć okna w pociągu.. Zadanie 2.. B. You can see this text in a .Egzamin gimnazjalny 2013 rozpocznie się 23 kwietnia..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

A. cup of coffee B. hour of sleep C. person to help.4Przeczytaj minidialogi i zakreśl właściwe przymiotniki.. (0-1) Dokończ zdanie.. Do każdego z nich dopasuj właściwy krtki tekst (A-C).Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. Tego dnia uczniowie rozwiążą dwa testy: z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego.. W tym ćwiczeniu musisz podać prawidłową formę czasownika, uwaga osoby są wymieszane, masz 1, 2, 3 osobę w liczbie pojedynczej.. 1)Uzupełnij minidialogi.Z podanych odpowiedzi A,B lub C wybierz właściwą wypowiedz jednej z osób.. Wpisz A, B lub C. Uzupełnij zdania właściwymi rzeczownikami.. Wybierz odpowiedź A,B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki (1-4).Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Następnie wybierz właściwe zakończenia podanych zdań, zakreślając literę a lub b. Czytanie 6 Przeczytaj minidialogi (1-3).. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne :Uzupełnij zdanie.. Wpisz A, B lub C.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka myślącego" zmienić przypuszczenie na pewność, można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest C/D.. Zakreśl literę A, B albo C. Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami i wyrażeniami..

Wybierz właściwą reakcję i uzupełnij tabelę.

Wybierz odpowiedź A, B lub C.. A ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Zadanie 5 Do każdego tekstu (1-4) dopasuj odpowiednie zdanie (A-E).. NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Wpisz właściwą literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Wybierz a, b lub c.. Wybierz właściwe uzupełnienia zdań, zaznaczając A, B lub C .. A. rzekomo C. przymiotnikiem B. niewątpliwie D. przysłówkiem Zadanie 16 .3 7 Przeczytaj ponownie minidialogi i krtkie teksty z ćw.. Zakreśl literę A, B lub C. Her birthday was onUzupełnij tekst wybierz odpowiedz a b lub c i zapisz odpowiedzi w zeszycie .. Zdania mogą dotyczyć informacji, głównej myśli, kontekstu lub intencji autora.. A. zwei Tage B. einer2 określasz na podstawie nagrania, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.. Napisz 20 zdań po niemiecku z tłumaczeniem na polski klasa 7.. W prztoczonym fragmencie duch pokazuje Scrooge'owi jego ___ C.. 5x w szyku przestawnym, 4x z czasownikiem modalnym, 2x w liczbie mnogiej, 6x z meblami, … 3x dowolne zdania z czynnością i rodzinąWybierz właściwe uzupełnienia i wpisz A, B lub C. Zakreśl literę A,B lub C.3Przeczytaj tekst.. Wpisz A, B lub C.. Wpisz odpowiednią literę (A-E)..

Poproś ...wybierz właściwe odpowiedzi na pytania (1.1.-1.5.).

), wybierając brakujący fragment wypowiedzi jednej z osób.. OPOP-C00-1904 Strona 5 z 20Zadanie 1.. Spośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniając lukę.. He/she is glad to eat a home-made .. właściwe wyrażenia poniżej i dopasuj je do pytań powyżej: .. Uzupełnij dialogi 1-2.. Jedna reakcja została podanaPRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1., 2.. Wybierz właściwe uzupełnienia i wpisz A, B lub C.Das Parfum Viele haben behauptet, dass der (1.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt